Krisesenter

Innhold

Trenger du et botilbud i en akuttsituasjon eller noen å snakke med, noen du kan stole på? Ring 33 35 91 91.

Du kan ta direkte kontakt med Krisesenteret i Vestfold. Alle ansatte har taushetsplikt.

Krisesenterets tilbud er gratis og uten ventetid. Du trenger ingen henvisning for å ta kontakt. 

nettsidene til Krisesenteret i Vestfold finner du mer informasjon om tilbudene, på ulike språk. 

Målgruppe

Kvinner, menn og barn som er utsatt for vold eller trusler i nære relasjoner. Krisesenteret tilbyr ikke hjelp til voldsutøveren.

Menn og barn - og kvinner og barn - er adskilt på to avdelinger. 

Barn på krisesenteret

Barn skal ikke være redde. Det skader og skremmer barn å leve i en familie hvor det utøves vold. 

Det er like farlig for barn å se eller høre at vold utøves mot den voksne, som selv å utsettes for direkte vold. 

Ved å ta med barnet til et krisesenter, skjermer du barnet fra vold og fare. På krisesenteret vil barnet bli møtt like godt som den voksne, og få sin egen kontaktperson. 

Vi tilbyr

  • Et menneske som lytter til det du vil fortelle
  • Informasjon om rettigheter, råd og veiledning på telefon eller ved oppmøte
  • Et midlertidig botilbud for deg og dine barn.
  • Botilbudet til kvinner og botilbudet til menn skal være fysisk adskilt
  • Hjelp til å få kontakt med lege, advokat, politi, sosialkontor eller andre hjelpeinstanser
  • Vold, mishandling og overgrep er et stort samfunnsmessig problem, med alvorlige konsekvenser for dem som rammes.

Krisesenteret tilbyr også rådgivning på telefon, og samtaler for voldsutsatte som ikke bor på senteret. 

Krisesenteret i Vestfold 

Telefon 33 35 91 91

e-post: post@skiv.no

Åpent og bemannet hele døgnet.

Krisesenteret i Vestfold ligger sentralt i Tønsberg, og er et gratis krisesentertilbud for alle kommunene i fylket. 

Til toppen