Krisesenter

Innhold

Trenger du et botilbud i en akuttsituasjon eller noen å snakke med, noen du kan stole på? Ring 33 35 91 91

Du kan ta direkte kontakt med Krisesenteret i Vestfold, og alle ansatte har taushetsplikt.

Krisesenterets tilbud er gratis og uten ventetid. Du trenger ingen henvisning for å ta kontakt. 

nettsidene til Krisesenteret i Vestfold finner du mer informasjon om tilbudene, på ulike språl. 

Målgruppe

Kvinner, menn og barn som er utsatt for vold eller trusler i nære relasjoner. Krisesenteret tilbyr ikke hjelp til voldsutøveren.

Menn og barn - og kvinner og barn - er adskilt på to avdelinger. 

Barn på krisesenteret

Barn skal ikke være redde. Det skader og skremmer barn å leve i en familie hvor det utøves vold. 

Det er like farlig for barn å se eller høre at vold utøves mot den voksne, som selv å utsettes for direkte vold. 

Ved å ta med barnet til et krisesenter, skjermer du barnet fra vold og fare. På krisesenteret vil barnet bli møtt like godt som den voksne, og få sin egen kontaktperson. 

Vi tilbyr

  • Et menneske som lytter til det du vil fortelle
  • Informasjon om rettigheter, råd og veiledning på telefon eller ved oppmøte
  • Et midlertidig botilbud for deg og dine barn.
  • Botilbudet til kvinner og botilbudet til menn skal være fysisk adskilt
  • Hjelp til å få kontakt med lege, advokat, politi, sosialkontor eller andre hjelpeinstanser
  • Vold, mishandling og overgrep er et stort samfunnsmessig problem, med alvorlige konsekvenser for dem som rammes.

Krisesenteret i Vestfold 

Telefon 33 35 91 91

e-post: post@skiv.no

Åpent hele døgnet.

Krisesenteret i Vestfold ligger sentralt i Tønsberg, og er et gratis krisesentertilbud for alle kommunene i fylket. 

Til toppen