Fysioterapi for voksne

Innhold

Kort fortalt

 • Fysioterapeuter jobber med deg som har utfordringer når det gjelder bevegelse og aktivitet.
 • Målet er at du kan utvikle, gjenvinne eller holde ved like funksjon, utnytte egne ressurser og bidra aktivt i å bedre egen helse.
 • Fysioterapeutene i kommunen jobber etter prinsippet «Hva er viktig for deg?"

Om tjenesten

Kommunale fysioterapeuter og fysioterapeuter som har driftsavtale med kommunen samarbeider om å gi nødvendig helsehjelp med vekt på aktive tiltak for å styrke egenmestring hos pasientene. De kommunale fysioterapeutene gir tilbud til institusjonsbeboere og hjemmeboende som ikke kan benytte private institutt. Tiltak gis ut ifra en vurdering av behov og forventet effekt.

Målgruppe

Vi bistår personer over 18 år som bor hjemme og har behov for fysioterapi, men vanskelig for å benytte fysioterapi på institutt. Vi gir også tjenester til personer som bor på institusjon, ofte i tett samarbeid med personalet på avdelingen.

Basert på en faglig vurdering kan fysioterapeuten bidra med

 • Undersøkelse og vurdering 
 • Opptrening/behandling individuelt eller i gruppe
 • Veiledning av pasient, pårørende og andre aktuelle samarbeidspartnere.
 • Undervisning
 • Gruppetrening 
 • Deltagelse i nødvendig, tverrfaglig samarbeid med andre fagpersoner i kommunen og med eksterne aktører
 • Vurdering av behov for hjelpemidler i samarbeid med ergoterapeut

Slik søker du

 • Fysioterapitjenestens inntakstelefon, tlf. 98 25 33 51
 • Du trenger ikke henvisning fra legen for å få time for vurdering av kommunal fysioterapeut.

Betaling 

Tjenesten er gratis. 

Til toppen