Ergoterapi for voksne

Innhold

Ergoterapitjenesten jobber for at personer skal delta og mestre aktiviteter hverdagslivet.

Kort fortalt

  • Ergoterapeuten bidrar til å finne løsninger når det oppstår et gap mellom helsen din og hverdagens krav. 
  • Målet er at du skal bli mest mulig selvstendig og slippe å være avhengig av annen hjelp i hverdagen. 
  • Ergoterapeuten jobber for at du kan bo hjemme lengst mulig og i størst mulig grad utføre hverdagens aktiviteter. 
  • Har du behov for tilrettelegging på arbeidsplassen din, må du ta kontakt med bedriftshelsetjenesten eller NAV Hjelpemiddelsentral Vestfold og Telemark. Les mer om dette her.

Utfordringer med hverdagsaktiviteter - hverdagsmestring

Hverdagsmestring handler om å kunne utføre meningsfulle og nødvendige aktiviteter i hverdagslivet. Aktivitet kan innebære lek, læring, arbeid, aktiviteter i eget hjem og personlig omsorg. En ergoterapeut bistår med å mestre daglige gjøremål og aktiviteter tilpasset akkurat ditt liv, både i og utenfor hjemmet. 

Målgruppe

Alle personer over 18 år hjemmehørende i Larvik Kommune, både hjemmeboende og i institusjon som har funksjonsnedsettelser. 

Basert på en faglig vurdering kan ergoterapeuten bidra med

  • Samtale om viktige aktiviteter for deg og hvordan din hverdag er nå.
  • Funksjonsutredning, testing, kartlegging og observasjon av hvordan du utfører dine daglige aktiviteter. 
  • Trene på å utføre/mestre dine daglige aktiviteter.
  • Råd, veiledning om hvordan boligen din og/eller andre arenaer du ferdes på kan tilpasses og gjøres funksjonell for deg.
  • Tilpasning av bolig. 
  • Bistå med å vurdere behov for tekniske hjelpemidler, søknad og opplæring i bruk. 

Nedsatt syn og hørsel

Se mer på siden om syns- og hørselshjelpemidler

Spørsmål om søknadsprosessen hos NAV Hjelpemiddelsentral

Det er NAV Hjelpemiddelsentral som behandler søknaden og fatter vedtak. For spørsmål om saksbehandlingstid ta direkte kontakt på tlf: 40702807.

Kontaktinformasjon

 

Telefontid

Telefon

Ergoterapitjenesten

Mandag til fredag

0830-1100

98231190

 

Betaling

Ergoterapi er i utgangspunktet gratis, men det er egenandel på enkelte tilrettelegginger, som f.eks. trappeheis, døråpner og aktivitetshjelpemidler.

Til toppen