Folkehelseundersøkelsen - Helse og Trivsel i Vestfold og Telemark 2021

Innhold

Har du svart på Folkehelseundersøkelsen? Rundt 9000 innbyggere i Larvik mottok en invitasjon til å delta i undersøkelsen som pågår frem til 17.oktober. Det tar ca. 15 minutter å svare på undersøkelsen.

Foto: Stine Glømmi
Foto: Stine Glømmi

​Hva er folkehelseundersøkelsen?

Folkehelseundersøkelsen sendes ut av Vestfold og Telemark fylkeskommune. I Larvik vil mellom 20 - 25 % av innbyggerne over 18+ år motta invitasjon som sendes ut via sms eller e-post. Vi trenger dine svar for å få kunnskap om hva som trengs for å forbedre befolkningens livskvalitet, trivsel og helse i Larvik. 

Har du spørsmål om undersøkelsen?

Her kan du få svar på alt du lurer på om undersøkelsen.

Spørsmål og svar om undersøkelsen

Hvorfor skal jeg bruke tid på å svare? 

Det spørsmålet har Vegard Harm også stilt seg selv. Vi lar han svare for oss i denne videoen: 

Hva spør vi om?

Spørreskjemaet er inndelt i 8 overordnede temaer som omhandler nærmiljø, helse, sosial støtte, helserelatert atferd, skader og fysisk miljø, livskvalitet og demografiske opplysninger. For flere av spørsmålene om livskvalitet finnes det ikke regionale eller lokale resultater fra tidligere.

Undersøkelsen tar i snitt cirka 15 til 20 minutter å gjennomføre.

Folkehelseundersøkelsen gjennomføres jevnlig også i andre fylker, nylig i Møre og Romsdal samt Rogaland. I 2016 ble et utsnitt av befolkningen i Vestfold spurt.  Dette gjør det mulig å sammenligne resultater.

På Folkehelsehelseinstiuttets nettside finner du mer informasjon om de gjennomførte undersøkelser.

Folkehelseundersøkelser i fylkene

Hvordan ser spørreskjema ut?

Kontakt

  • Mette Daapan Folkehelsekoordinator
Til toppen