Tilbud til pårørende

Innhold

En oversikt over tilbud til pårørende til personer med demens.

Åpen cafè Villa Kveldsol

Er et tilbud til deg som har fått en demenssykdom, dine pårørende - eller en du kjenner. Hensikten med kafeen er å skape et møtested hvor man kan treffe andre i samme situasjon.                  

Ønsker du mer informasjon, ta kontakt: Villa Kveldsol tlf 98231553

Samtalegrupper for pårørende til personer med demens

Her møter du andre i samme situasjon, deler erfaring og får støtte og råd til å mestrer hvedagen. Gruppene har 6-8 deltaker og ledes av to sykepleiere. Samlingene går over 4- 5 ganger. 

Kontaktperson: Anne Hedvig Heggen tlf 98231760

Individuelle støttesamtaler

Fagpersoner med spesiell kompetanse på demens kan tilby individuelle støttesamtaler.

Kontaktperson: Trine Jacobsen Tlf 98231516 

Pårørendeskole

Pårørendeskolen er et kurstilbud for pårørende til personer med demens. Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får du kunnskap om demens og hvilke følger dette kan ha for personen selv, deg som pårørende og dine omgivelser. Du treffer andre pårørende i samme situasjon, og fagpersoner med kompetanse på området.

Annonsering av kurset skjer i lokalavisen, kommunens nettsider og på Larvik Kommunes facebook side. 

Tema for forelesningene:

 • sykdomslære - hva er demens
 • kommunikasjon og samhandling 
 • møte med hjelpeapparatet
 • offentlige tilbud
 • pårørendes situasjon
 • lovverk
 • velferdsteknologi og hjelpemidler

Kontaktperson: Trine Jacobsen tlf 98231615

Pårørende Senteret 

Pårørendesenteret  tilbyr veiledning, informasjon og kurs,  uavhengig av diagnose og ligger under avdeling Friskliv og mestring i Larvik kommune. 

Det er stadfestet at pårørende står for en vesentlig del av omsorgen som ytes. Undersøkelser viser at mange har et ønske om å hjelpe sine nære og kjære og stille opp dersom det legges til rette for det.

Mål:

 • styrke og trygge pårørende
 • utvikle tiltak i samarbeid med pårørende
 • øke samspill mellom frivillige, pårørende og helse- og omsorgstjenesten

Informasjon og veiledning

 • Vi møtes til en samtale om hva som er viktig for deg?
 • Hvor «trykker skoen»?
 • Har du behov for hjelp til å finne frem i systemet?
 • Ønsker du å ha noen å snakke med?

Kontakt pårørendekoordinator Helen Norlin tlf 98231935 eller Sissel Egenberg tlf  98231304

Til toppen