Tilbud til pårørende til personer med demens

Innhold

En oversikt over tilbud til pårørende til personer med demens.

Kafè Villa Kveldsol

Er et tilbud til deg som har fått en demenssykdom, dine pårørende - eller en du kjenner. Hensikten med kafeen er å skape et møtested hvor man kan treffe andre i samme situasjon. Invitasjoner blir sendt ut som brev.              

Ønsker du mer informasjon, ta kontakt: Villa Kveldsol telefon 98 23 15 53.

Samtalegrupper for pårørende til personer med demens

Her møter du andre i samme situasjon, deler erfaring og får støtte og råd til å mestrer hverdagen. Gruppene har 6-8 deltaker og ledes av to sykepleiere. Samlingene går over 4- 5 ganger. 

Kontaktperson: Anne Hedvig Heggen telefon 98 23 17 60

Individuelle støttesamtaler

Fagpersoner med spesiell kompetanse på demens kan tilby individuelle støttesamtaler.

Kontaktperson: Trine Jacobsen telefon 98 23 16 15

Pårørendeskole

Pårørendeskolen er et kurstilbud for pårørende til personer med demens. Gjennom faglige forelesninger, plenums- og gruppesamtaler får du kunnskap om demens og hvilke følger dette kan ha for personen selv, deg som pårørende og dine omgivelser. Du treffer andre pårørende i samme situasjon, og fagpersoner med kompetanse på området.

Annonsering av kurset skjer i lokalavisen, kommunens nettsider og på Larvik Kommunes facebook side. 

Tema for forelesningene:

 • sykdomslære - hva er demens
 • kommunikasjon og samhandling 
 • møte med hjelpeapparatet
 • offentlige tilbud
 • pårørendes situasjon
 • lovverk
 • velferdsteknologi og hjelpemidler

Kontaktperson: Trine Jacobsen tlf 98231615

Pårørende Senteret 

Pårørendesenteret  tilbyr veiledning, informasjon og kurs,  uavhengig av diagnose og ligger under avdeling Friskliv og mestring i Larvik kommune. 

Det er stadfestet at pårørende står for en vesentlig del av omsorgen som ytes. Undersøkelser viser at mange har et ønske om å hjelpe sine nære og kjære og stille opp dersom det legges til rette for det.

Mål:

 • styrke og trygge pårørende
 • utvikle tiltak i samarbeid med pårørende
 • øke samspill mellom frivillige, pårørende og helse- og omsorgstjenesten

Informasjon og veiledning

 • Vi møtes til en samtale om hva som er viktig for deg?
 • Hvor «trykker skoen»?
 • Har du behov for hjelp til å finne frem i systemet?
 • Ønsker du å ha noen å snakke med?

Kontakt pårørendekoordinator Helen Norlin tlf 98231935 eller Sissel Egenberg tlf  98231304

Til toppen