Hukommelsesteam

Innhold

Hukommelsesteamet er et tverrfaglig team som består av ergoterapeut, sykepleier og hjelpepleier, som har kompetanse på demens. Demenskoordinator er en del av hukommelsesteamet, og er den som mottar henvendelser og koordinerer tjenesten.

Hukommelsesteamets oppgaver

  • Bistå fastlegene i utredning, ved mistanke om demenssykdom
  • Foreta hjemmebesøk og kartlegging
  • Tilby oppfølging til personer med demens og deres pårørende etter demensdiagnose
  • Samarbeid med spesialisthelsetjeneste, tjenestekontor, dagsenter og hjemmetjeneste.
  • Bidra med råd og kompetanse innad i kommunen
  • Gi veiledning og støttesamtaler til personer med demens og deres pårørende
  • Har kompetanse og gir veiledning vedrørende kognitive hjelpemidler
  • Gi informasjon om demens og kommunens tjenestetilbud

Tjenesten “Hukommelsesteam” tilbys alle hjemmeboende personer med demens i Larvik kommune.

Kontaktinformasjon

Trine Jacobsen, Demenskoordinator/sykepleier, telefon 98 23 16 15

Til toppen