En kort beskrivelse av demenssykdom

Innhold

Demens er ikke en enkelt sykdom, men et syndrom som er et resultat av ulike sykdommer eller skader i hjernen.

De mest vanlige demenssykdommene er: Alzheimers sykdom, Vaskulær demens, Demens med lewylegemer, Frontotemporal demens og Parkinsons sykdom med demens.

Sykdomsforløpet hos personer med demens varierer. Det vanligste er gradvis nedsatt mestringsevne. Symptomene er oftest få og knapt merkbare i starten, men blir etter hvert tydeligere. 

Vanlige symptomer på demens kan være: 

 • Hukommelsesproblemer 
 • Språkvansker
 • Orienteringsproblemer
 • Endring i humør, initiativ og personlighet
 • Vanskeligheter med daglige gjøremål

 I Norge er det ca. 101.000 personer med demens og vi antar at minst 5000 er under 65 år.  I Larvik er det ca.1100 personer med demens.

Demenskartet

Demenskartet viser prognoser for hvor mange i hver kommune som har - og som vil, utvikle demens i årene fram mot 2050.

Hva er demens - enkelt forklart på tre minutter (film)​

Url format not supported.

Filmen er laget av Aldring og helse.

Utredning og diagnostisering 

Det finnes ingen enkelt undersøkelse som kan avdekke om man har en demenssykdom, men en samlet og grundig kartlegging, samt ulike undersøkelser må ligge til grunn for å stille en demensdiagnose. 

 • Kan utelukke andre årsaker til symptomene
 • Kan gi tilgang til tjenester og støtte fra kommunen
 • Gjøre livet lettere og øke livskvaliteten for pasienter og pårørende. Det skal legges stor vekt på hva personen selv mener, slik at man fortsatt kan være mest mulig selvstendig
 • Er en forutsetning for medisinsk behandling, som kan gi et bedre sykdomsforløp
 • Gjør det enklere å planlegge for fremtiden
 • Gjør det lettere for omgivelsene å forstå situasjonen og sykdommen

Åpenhet 

Demenssykdom berører ikke bare personen selv men også ektefelle, barn, familie, venner og kolleger. En demensdiagnose kan virke stigmatiserende og vekke ulike følelser både hos personen selv og omgivelsene. Følelser som sorg, tapsfølelse, usikkerhet om fremtiden, sinne, fornektelse, angst, og depresjon er naturlige og vanlige. 

Det er lett å tenke at det ikke er så viktig å utrede og diagnostisere demens, siden det ikke finnes noen behandling  mot sykdommen. For mange kan det allikevel være en lettelse å vite hva som er galt og en diagnose kan fjerne tvil, usikkerhet og mistanke. Tidlig utredning og diagnostisering anbefales.

Til toppen