Styrker kreftkoordinatorfunksjonen i kommunen

Innhold

Ida Halmrast Laursen (39) fra Porsgrunn er ansatt som ny kreftkoordinator i Larvik kommune og skal ha et spesielt ansvar for barn.

Ida Kreftkoordinator

Kommunens kreftkoordinatorer skal bistå pasienter og deres pårørende i alle aldre, og i alle faser av sykdommen. Halmrast Laursen styrker teamet som tidligere besto av Tone Sørum og Unni Irene Roso Thorsås. 

I stillingen har Ida Halmrast Laursen et spesielt ansvar for barn. Hun har også ansvar for pakkeforløp hjem for pasienter med kreft. 

– Pakkeforløp hjem handler om å sikre at kreftpasienter får de samme tilbudene om oppfølging, kartlegging, og tjenester. Det skal ikke avhenge av at pasienter selv har ansvar for å ta kontakt, forteller Halmrast Laursen 

Fra Porsgrunn til Larvik

Den nye kreftkoordinatoren har kontorplass i Skiringsalsgata 34 på Torstrand.

– Det er fantastisk å komme til Larvik. Jeg har blitt tatt så godt imot og det er spennende og gøy å se alt Larvik har fått til, forteller Ida som hadde sin første arbeidsdag 1. juni. 

Ida kommer fra Sykehuset Telemark hvor hun jobbet som kreftsykepleier og studiesykepleier ved medisinsk poliklinikk. Tidligere har hun jobbet flere år på Lindrende enhet i Porsgrunn.

Til toppen