Slik påvirker legekrisen Larvik kommune

Innhold

I Norge har vi en pågående og akutt legekrise, som også rammer Larvik kommune. – Dette påvirker flere av tjenestene våre, og vil berøre mange av kommunens innbyggere, sier Guro Winsvold, kommunalsjef for helse og mestring.

Over 150 000 nordmenn er nå uten fastlege, og i 70 kommuner mangler mer enn 10 prosent av innbyggerne fastlege.

I Larvik er det mange personer som ikke har sin faste lege. Disse blir imidlertid ivaretatt av vikarer eller av leger ved samme kontor som deler på pasientene.

– Vi har et godt samarbeid med legekontorene i kommunen, sier Winsvold.

Hva betyr dette for innbyggerne våre?

  • Lenger ventetid på time hos fastlegen din. Kontorene som mangler leger samarbeider og deler på pasienter. Dette kan føre til lenger ventetid på time hos fastlegen din.
  • Lenger ventetid mellom hvert legetilsyn på sykehjem og andre kommunale institusjoner.
  • Nyinnflytta innbyggere som ikke har fastlege kan ta kontakt med legevakta på telefon 116 117.

Dette gjør Larvik kommune for å håndtere utfordringen

I Larvik kommune har vi 43 fastleger fordelt på 42 hjemler. 1 hjemmel er delt. Pr. i dag mangler vi tre fastleger.

Kommunalsjef for helse og mestring, Guro Winsvold sier legesituasjonen i kommunen er kritisk og utfordrende.

– Det er flere leger som har sluttet av ulike årsaker, samtidig som det er utfordrende å rekruttere nye, forteller Winsvold, som roser de ansatte i kommunen og ved legekontorene som jobber for å håndtere situasjonen.

Opprettet egen side på larvik.kommune.no

Kommunen har laget en side på larvik.kommune.no om legesituasjonen.

– Her vil du blant annet finne informasjon om legesituasjonen i Larvik, ferieoversikt for de ulike fastlegene, og hva vi gjør for å rekruttere flere, informerer Winsvold.

Legesituasjonen i Larvik

Avtaler med enkelte fastlegekontorer

Kommunen har gjort avtaler med enkelte fastlegekontorer om å håndtere pasienter som står på lister uten fast lege.

– De skal dele på pasienter, samtidig som det er en ansatt en vikar ved Torget medisinske senter i tre uker i sommer.

Nye tiltak for å rekruttere leger

Denne uka vedtok kommunestyret å ta i bruk nye tiltak for å stabilisere fastlegesituasjonen og for å rekruttere nye leger.

Tiltakene tar utgangspunkt i den såkalte Tromsømodellen og går blant annet ut på å øke basistilskuddet til fastlegene, og gi tilskudd til nye fastleger som ønsker å etablere seg i Larvik med egen pasientliste.

Vi lyser ut tre fastlegestillinger i uke 25.

Varsler samarbeidspartnere

Vi varsler samarbeidende instanser som blant annet NAV, spesialisthelsetjenesten, helsestasjoner om den pågående krisen, slik at forventningene til hva fastlegene skal utføre i denne perioden senkes.

Til toppen