Samarbeider for å planlegge framtidens sykehjemsplasser

Innhold

44 nye plasser med heldøgns omsorg skal etableres ved Stavern, Tjølling og Furuheim sykehjem. Først ute er Stavern sykehjem, med planlagt byggestart i 2023.

Møte Om Utbygging Av Sykehjem

Behovet for sykehjemsplasser for personer over 80 år øke kraftig fram mot 2032

Utbyggingen innebærer:

  • 8 nye heldøgns sykehjemsplasser ved Stavern sykehjem
  • 12 nye heldøgns bemannede omsorgsboliger ved Tjølling sykehjem
  • 24 nye sykehjemsplasser (nytt bygg) ved Furuheim sykehjem

Byggestart 2023

Stavern sykehjem

Ved Stavern sykehjem planlegges byggestart høsten 2023, forteller prosjektleder Hans Petter Bergsland, prosjektleder bygg og anlegg i Larvik kommune.

– Ved Stavern blir det først og fremst ombygginger. Hoveddelen som bygges om har i stor grad vært brukt som kontorer for hjemmetjenesten. Et lokale som tidligere ble brukt som produksjonskjøkken skal bygges om, et kjøle- og fryserom flyttes, det samme skal frisøren, sier Bergsland.

Tjølling sykehjem

Etter Stavern er det Tjølling sykehjem som står for tur.

– Her er det to fløyer som skal bygges om. Her blir det noen små tilbygg. Den ene avdelingen skal gjøres om til forsterket demensavdeling, og utvides fra 4 til 7 pasienter, forteller prosjektutvikler Ragne Farmen, som har koordinert prosjektene frem til nå. Farmen er også prosjektutvikler for Helsekvartalet.

Furuheim sykehjem

I tillegg planlegger vi et nybygg med 24 heldøgns omsorgsplasser på nabotomta til Furuheim sykehjem, forklarer Farmen. Her er vi snart ferdig med reguleringen, som blant annet tar hensyn til grunnforhold, trafikk og hvordan et nytt bygg kan henge sammen med det eksisterende sykehjemmet.

– Også her vil vi samarbeide tett med ansatte i helse og mestring, og ta hensyn ikke bare til utforming og innredning, men også digitale løsninger og velferdsteknologi for å bygge fremtidens sykehjemsplasser til de mest pleietrengende, legger Farmen til.

Om- og utbyggingen for 44 nye heldøgns omsorgsplasser ved eksisterende sykehjem er vedtatt gjennom temaplan for helse og omsorg 2019–2032.

Tjølling (1)
Stavern

Samarbeider på tvers

I august samlet nesten 20 personer fra oppdragskonsultent Norconsult og kommunen seg, med representanter fra sykehjem, helse og mestring, eiendom og teknisk drift.

– Vi har tett samarbeid med arkitekter, eiendomsavdelingen, bygg- og anlegg og de ansatte ved sykehjemmene, forteller prosjektutvikler Ragne Farmen.

På møtet presenterte sivilarkitekt Espen Andersen fra Norconsult planskisser som er basert på innspill. Gruppen fikk igjen komme med innspill, og tegningene er enda ikke skrevet i stein.

Opptatt av god dialog

Monica Hammari er virksomhetsleder for sykehjem i Larvik kommune. Hun er godt fornøyd med tegningene som ble vist.

– Dette ser veldig bra ut! sier Hammari. Vi har hatt de ansatte med fra start, både når det gjelder informasjon og medvirkning.

Hun forteller at de også er opptatt av god dialog med brukere og pårørende. Gjennom byggeperioden vil det være full drift.

– Dette er sårbare pasientgrupper og vi informerer både personale og pårørende fortløpende.

Viktig med velferdsteknologi og innredning

Også innredning og velferdsteknologi stod på agendaen.

Nathalie Thon og Elisabeth Sørensen fra helse og mestring fortalte om temaet, og om innspill som er viktig for ansatte og brukere, og som har blitt formidlet til arkitektene.

– Det er anbefalt små avdelinger, og det ivaretar vi. Avdelingene skal være brukervennlige og trygge, romslige, og ha nærhet til fellesarealer. Det skal også være et koselig sted å være, med farger og materiale som er tilpasset målgruppa, forteller  Nathalie Thon.

– Vi ønsker også det som heter helsefremmende lys, døgnrytmebelysning.

Det betyr at lyset følger døgnets gang og utvikler seg i fargetemperatur og styrke slik naturlig lys gjør gjennom dagen.

– Om natten er det mørkt inne på pasientrommene, mens det i ganger og fellesareal lyser et varmt nattlys uten blåtoner som forstyrrer døgnrytmen. Lysreguleringen er vist å redusere angst og depresjon, og gi bedre søvn, forklarer Thon.

Har du spørsmål?

Har du spørsmål om utbyggingene? Send en e-post til prosjektleder Hans Petter Bergsland, hans.petter.bergsland@larvik.kommune.no.

Til toppen