Ønsker flere aldersvennlige boliger

Innhold

Larvik kommune trenger aldersvennlige samfunn og tilgjengelige boliger. Da trenger vi flere med på laget.

Tone Nielsen Og Ragne Farmen
Tone Nielsen og Ragne Farmen i Larvik kommune.

– Vi skal bo hjemme lenger, og motta flere tjenester i hjemmet. Vi vet at tilpassede boliger, og hvor det er gode muligheter til å være sammen med andre, utsetter behovet for omsorgstjenester, forteller Ragne Farmen, prosjektutvikler i Helse og mestring.

Larvik skal bygge nærmere 100 nye heldøgns langtidsplasser, samtidig som det er vedtatt å gå litt ned på antallet sykehjemsplasser for personer 80 år og eldre som skal bo på institusjon i fremtiden. Dette skjer i de aller fleste kommunene, og Larvik har i dag en nokså høy dekningsgrad på omtrent 16 prosent for denne aldersgruppen.

Larvik kommune jobber med flere langsiktige tiltak og omstilling for å møte økende behov og mangel på helsepersonell for å sikre innbyggerne gode tjenester. 

– Samtidig må vi jobbe med forebygging og tidlig avklaring, sammen med innbyggerne, sier Farmen, og legger til at hvordan vi bor og forbereder vår egen alderdom er viktig for at vi skal lykkes med å gi tjenester til dem som trenger det mest.  

Vi vet at tilpassede boliger, og hvor det er gode muligheter til å være sammen med andre, utsetter behovet for omsorgstjenester

Ser til andre kommuner

– Vi skal klare oss lengre hjemme, og da er det er behov for flere tilgjengelige og tilpassede boliger for eldre, sier Farmen og viser til prosjekter som tilbyr tidsubestemte leiekontrakter og forutsigbare husleier.

Slike boliger er det behov for i Larvik. 

– Det vil gjøre det lettere for eldre å flytte i mer egnet bolig, hvor det er lagt vekt på sosiale møteplasser og fellesskap, i tillegg til nærhet til butikker og fasiliteter.

– Vi ønsker å jobbe tettere med private aktører. Dette er ikke et løft kommunen kan gjøre alene, sier Tone Nielsen, som jobber som konsulent i Eiendom og teknisk drift i Larvik kommune. 

Larvik By Sentrum
Larvik kommune Kommunen ønsker å inngå tilvisningsavtale med en eller flere aktører som vil eie, forvalte og leie ut boliger.

Helhetlig boligpolitikk

Regjeringen styrker satsingen på boliger for alle, og Stortinget vedtok i mai Boligmeldingen

Ett av fire innsatsområder er et trygt og forutsigbart leiemarked. Med det følger et utvidet mandat til Husbanken, som kan bidra med gunstige finansieringsordninger for boligutviklere.  

Vil inngå tilvisningsavtaler

Kommunen ønsker å inngå tilvisningsavtale med en eller flere aktører som vil eie, forvalte og leie ut boliger. Utleieboliger med tilvisningsavtaler kan omfatte ulike boligstørrelser for flere aldersgrupper og familietyper, og skal bidra til mangfold, trygghet og gode nabolag. 

En tilvisningsavtale er et samarbeid mellom det offentlige og det private. Avtalen gir utbygger tilgang til gunstig lånefinansiering fra Husbanken, og muliggjør byggeprosjekter som treffer fremtidens etterspørsel i utleiemarkedet. Ved Tømmerkaia forteller både utbygger og Skien kommune om svært gode erfaringer med denne ordningen.

– Tilvisningsavtalen gir kommunen rett til å disponere inntil 40 prosent av boligene i et prosjekt, mens utbygger står fritt til å leie ut de gjenværende boligene på det ordinære markedet, forteller Tone Nielsen.

Dialog med utbyggere

I mai ble private utbyggere invitert til frokostmøte, hvor representanter fra kommunen og Husbanken fortalte om aktuelle utfordringer, muligheter og behov.

– Det var godt oppmøte og gode spørsmål. Flere utbyggere har tatt kontakt for å høre mer om boliger for eldre og boliger med tilvisningsavtaler i etterkant, forteller Hanne Øyen Herland, rådgiver i Eiendom og teknisk drift.

– Vi må løse samfunnsutfordringene sammen med innbyggerne og næringslivet, og finne de gode løsningene i fellesskap. Vi er på rett vei, avslutter Ragne Farmen.  

Ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med Tone Nielsen på e-post tone.nielsen@larvik.kommune.no , Hanne Øyen Herland på e-post hanne.oyen.herland@larvik.kommune.no  

Til toppen