Økt trygghet og bedre helse med digital hjemmeoppfølging

Innhold

Kronisk syke pasienter som får digital hjemmeoppfølging føler økt trygghet og mestring av egen sykdom, viser en fersk evalueringsrapport. Larvik er en av seks kommuner som har prøvd ut digital hjemmeoppfølging i tre år. Nå blir det en del av tjenesten.

Edmund Reidar Larsen2

Evalueringen fastslår også at fastleger som fulgte disse pasientene opplevde mer kunnskapsrike pasienter og en økt kvalitet i konsultasjonene. Den viser også at færre trenger helsetjenester i hjemmet i forhold til kontrollgruppen, også for de som hadde helsetjenester i hjemmet i utgangspunktet.

Her kan du lese rapporten

Evalueringsrapporten er utarbeidet av Universitet i Oslo, Oslo Economics og Nasjonalt senter for distriktsmedisin, på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Får helsehjelp i eget hjem

Digital hjemmeoppfølging er en tjeneste der pasienten følges opp hjemme.

Pasientene utfører avtalte målinger, og svarer på spørsmål om helsetilstanden via et nettbrett eller mobil. Sykepleierne utvikler en plan sammen med pasienten, fastlegen og sykehuset der pasienten får konkrete tiltak ved sykdomsforverring og hva pasienten kan gjøre daglig for å holde seg frisk lengst mulig.

– Helt fantastisk

Edmund Reidar Larsen (72) fra Borgejordet er en av dem som har fått oppfølging under prosjektet. Han har kols og har brukket ryggen to ganger.

72-åringen har siden mai 2021 fått daglig hjemmeoppfølging digitalt hjemme i stua.

– Det er helt fantastisk. Jeg tar prøver hjemme, og melder resultatene inn via nettbrettet jeg har fått av kommunen, forteller Edmund Reidar Larsen.

Han er glad for at tilbudet nå blir fast.

– Digital hjemmeoppfølging og tett oppfølging har gjort meg mye tryggere i eget hjem, avslutter han.

Tilbudet blir fast

Nå blir digital hjemmeoppfølging en del av tjenesten. Tilbudet kan bidra til å løse flere av utfordringene som helsetjenesten står overfor, forteller prosjektleder i Larvik kommune, Linda Nilsen Augland.

– Pasientene får mer kunnskap om egen sykdom og får støtte til å ta ansvar for egen helse. Dette gjør at sykdomstilstanden holdes mer stabil, de føler seg tryggere og opplever mestring, sier Augland.

God helseøkonomi, både i penger og helse

Rapporten omfatter også en samfunnsøkonomisk analyse.

Analysen konkluderer med at summen av den prissatte og ikke-prissatte nytten ved digital hjemmeoppfølging trolig er god ressursbruk, så lenge kostnadene holdes nede og tjenesten tilbys de som har størst gevinster av den.

– Fyller et gap

Sykepleier Silje Bendiksen ved Helsehjelpen Larvik kommune er en av dem som har fulgt pasientene tett opp.

– Dette har vært veldig gøy å jobbe med! Vi opplever at vi fyller et gap hos pasientene, mellom pasienten, fastlegen og spesialisten, mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten.

Bendiksen forteller at de ser at pasientene mestrer sykdommen og livet generelt bedre.

– De fleste av våre pasienter er glad for å slippe å være avhengig av hjemmetjenesten. De får et friere liv, og man utsetter tjenester som for eksempel hjemmesykepleie.

Utlyser tilskuddsmidler

I løpet av våren 2022 skal Helsedirektoratet lyse ut tilskudd slik at flere kommuner i Norge kan prøve ut digital hjemmeoppfølging.

Les mer på Helsedirektoratets hjemmesider

Digital hjemmeoppfølging
Til toppen