Nytt tilbud for barn mellom 4-8 år som opplever belastninger i hjemmet

Innhold

PIP-klubben er et pilotprosjekt med hensikt å hjelpe barn (4-8 år) som opplever vanskelige situasjoner i hjemmet.

Eksempler på dette kan være:

 • Langvarig fysisk eller psykisk sykdom i familien
 • Opplevelse av tap, skilsmisse etc
 • Krangling eller konflikter hjemme
 • Økonomiske problemer

Det å vokse opp i en familie med mye stress og belastninger er krevende - også for de små. Da kan det være lurt å lære om følelser og behov, og ha en hyggelig og meningsfull fritidsaktivitet med noen i liknende situasjon.

Hva gjør vi på Pip-klubben?

Barna lærer på en leken måte hvordan de kan håndtere egne følelser. Her snakker de med gruppelederne og hånd-dukken Pip om hvordan det er å være redd, trist, sint eller glad.

I gruppa jobber vi også med et positivt selvbilde og barna lærer å si hva de tenker og øver på ferdigheter som gjør at de kan håndtere situasjonen og søke støtte.

 • Sang, lek og kreative aktiviteter
 • Lære om følelser
 • Håndtere vanskelige situasjoner i hverdagslivet
 • Hvem kan hjelpe og støtte?

Før deltagelse kommer noen av oss som jobber med Pip-klubben på besøk hjem til familien for å bli kjent, fortelle om tilbudet, og fullføre registreringen

 

 

Hei Jeg Heter Pip
Musen «Pip» har en viktig rolle i klubben.

Samlinger for foreldrene

På foreldresamlingene forteller vi om hva barna gjør på Pip-Klubben og hvorfor. På den måten kan foreldre også følge opp dette hjemme.

Det er viktig for barn å vite at foreldre er involvert og at foreldrene støtter at de er med på Pip-klubben.
Pip-klubben har familiekontakter som er tilgjengelig for foreldrene ved behov.

Mer om tilbudet

Gruppetilbudet som nå testes ut er utviklet i Nederland og heter Pip-klubben.

 • For barn mellom 4-8 år og deres foresatte
 • Tilbudet er gratis og det serveres et lett måltid før gruppestart
 • Barnegruppen møtes ukentlig - 14 ganger
 • Foresatte har ett informasjonsmøte og 4 foreldresamlinger

Samlingene er på tirsdager fra kl.16-18 på Fagerli barneskole med oppstart i midten av februar.

For spørsmål, kontakt:

Linda Jamsgard: PIP- koordinator, tiltak og familieveiledning
Tlf: 47794678
linda.jeanette.jamsgard@larvik.kommune.no

Til toppen