Nye tider for helsetjenesten – nå skal temaplan revideres

Innhold

I løpet av bare ti år vil det for aller første gang være flere eldre enn barn og unge i Norge. – Vi står overfor krevende valg. Det er tid for handling, sier kommunalsjef for helse og mestring Guro Winsvold om fremtidens helsetjenester.

Fra venstre. Ragne Farmen (helse og mestring), Guro Winsvold (kommunalsjef helse og mestring), Anne Turid Wikdahl (Helsepersonellkommisjonen) og Rune Høiseth (utvalgsleder for helse, mestring og omsorg).
Fra venstre: Ragne Farmen (prosjektutvikler i Helse og mestring), Guro Winsvold (kommunalsjef Helse og mestring), Anne Turid Wikdahl (Helsepersonellkommisjonen) og Rune Høiseth (utvalgsleder for helse, mestring og omsorg).

Temaplanen for Helse og omsorg (2019–2032) forteller hvordan kommunen skal jobbe med helsetjenester i framtida.

Nå skal planen gjennomgås og oppdateres til å møte fremtidens behov og muligheter. For å gjøre dette, må det skapes en felles forståelse for utfordringsbildet som deles av politikere, ansatte, og innbyggerne.

Tirsdag 24. mai var rundt 50 deltakere samlet i Sliperiet; pårørende, politikere og ansatte kom med innspill til temaplan for helse og mestring som skal revideres.

I fremtiden må vi regne med at det blir færre ansatte per pasient, da hjelper det ikke med en milliard her og en milliard der

Anne Turid Wikdahl
– Utfordringsbildet må erkjennes i hele samfunnet, det er bare da vi finner de riktige tiltakene! sa Anne Turid Wikdahl fra Helsepersonellkommisjonen.

Tre dialogkonferanser

Dette var den første av tre planlagte dialogkonferanser i arbeidet med revideringen av temaplanen. og tema på første konferanse var hovedkonklusjonenene i Helsepersonellkommisjonens rapport NOU 2023:4 og hva den betyr for Larvik og Larvik kommune.

Helsepersonellkommisjonen ble satt ned av regjeringen for å finne tiltak som møter utfordringene.

– I fremtiden må vi regne med at det blir færre ansatte per pasient, da hjelper det ikke med en milliard her og en milliard der. Det er et krevende budskap, men det er viktig å ha det med som utgangspunkt når vi diskuterer løsninger. Dette utfordringsbildet må erkjennes i hele samfunnet, det er bare da vi finner de riktige tiltakene! forteller Anne Turid Wiksdahl, som er medlem av Helsepersonellkommisjonen.

Foreslår flere satsingsområder

– Det aller viktigste tiltaket for å sikre bemanning i tjenestene er at de ansatte har en levelig arbeidsbelastning, trivsel, motivasjon og faglig utvikling, sier Wikdahl.

Kommisjonen har foreslått flere satsingsområder. Ett av dem er arbeidstid og arbeidsforhold.

Helsepersonellkommisjonen peker blant annet på at det må være attraktivt og mulig å stå i arbeid gjennom et langt yrkesliv, helst i hele stillinger og med lavere sykefravær enn i dag.

– Det betyr at arbeidstidsordningene må bidra til et arbeidsmiljø som er godt hele døgnet og hele uka. Det kan gjøres ved i større grad å bemanne ut fra forventet aktivitet og oppgavene som skal løses, og tillate fleksible arbeidstidsordninger for ulike arbeidstakere i ulike livsfaser.

Andre satsingsområder Helsepersonellkommisjonen foreslår er organisering, oppgavefordeling, utdanning og kompetanseutvikling, prioritering og reduksjon av overbehandling, og til sist – digitalisering og teknologisk utvikling i helse- og omsorgstjenestene.

Wikdahl var også opptatt av å beskrive mulighetsrommet som kommunene nå har for å gjøre viktige endringer. Hun betrygget også de fremmøtte:

– Det er ingen som kommer til å klare dette så godt som Norge, avsluttet hun.

Viktig innspillskonferanse

I tillegg til innlegget fra Helsepersonellkommisjonen og Anne Turid Wikdahl, fikk pårørende og brukere komme med sine perspektiv, og det var også gruppeoppgaver.

Kommunalsjef for helse og mestring, Guro Winsvold forteller at det må skapes en felles forståelse for utfordringene som deles av politikere, ansatte, og innbyggere.

– Nødvendig endring krever tydelige prioriteringer og vanskelige politiske valg. Vi vet at vi lever lenger – det er en gledelig utvikling, men samtidig blir det også færre hender. Da må vi jobbe annerledes – sammen!

Fra innspillskonferansen i Sliperiet
Det var også gruppearbeid i forbindelse med innspillskonferansen.
Til toppen