Nå starter Helsehjelpen

Innhold

Helsehjelpen skal gjøre det enklere for innbyggerne å finne fram i jungelen av tilbud innen helse og omsorgstjenester.

helsehjelpen4.JPG

Helse- og omsorgstjenestene er under omstilling. Det blir flere eldre og flere unge med økt behov for hjelp. Nå opprettes Helsehjelpen, et 3-årig prosjekt som skal bidra til tidlig innsats og fokus på forebygging og egenmestring.

Helsehjelpen holder til på Larvik sykehus og er nå i oppstarten. 1. desember skal dette være kontaktpunktet for kommunens innbyggere som trenger råd, infomrasjon, veiledning eller opplæring ved helserelaterte utfordringer.

Helsehjelpen skal ha dialog med innbyggere og hjelpe dem til å finne frem i jungelen av tilbud.

- De fleste ønsker å være selvstendige i eget liv, og da må vi finne ut hvordan vi kan underbygge pasientens ressurser slik at de kan mestre dagliglivet mest mulig selv, sier prosjektleder Cecilie Seierstad.

Helsehjelpen skal bidra til at befolkningen i større grad tar ansvar for sin egen helse, ved å ha et større fokus på forebyggende tjenester. Ved å sette befolkningen i bedre stand til å håndtere sine helseutfordringer, vil behovet for kommunale tjenester reduseres eller utsettes.

Velferdsteknologi

I tillegg skal Helsehjelpen ha ansvaret for velferdsteknologi i Helse og omsorg. De ansatte ute i tjenestene mottar i dag mange henvendelser, varsler og ekstra oppgaver i sin arbeidshverdag. Disse oppgavene overføres til Helsehjelpen slik at de ansatte ute i tjenesten kan bruke tiden på primæroppgavene sine, nemlig brukerne.

- Vi har mange velferdsteknologiske løsninger som i dag håndteres av tjenestene. Vi skal ta over ansvaret for disse. Vi skal være driver for velferdsteknologi, og være de som programmerer, monterer, drifter, vedlikeholder og demonterer velferdsteknologisk utstyr, sier Seierstad.

Å samle disse oppgavene vil gi en mer effektiv ressursutnyttelse og økt kvalitet i tjenestene.

Trygghetsalarmer

1.november tar Helsehjelpen over ansvaret for trygghetsalarmene. Det vil også bli en endring i hvem som håndterer alarmene som utløses. Fra 20. november vil alle alarmer gå til Doro Care. Det vil si at det ikke er ansatte ute i tjenesten som skal ta i mot og sile alarmene som kommer inn.

- Doro Care vil ta imot alle alarmer og snakke med brukerne. Ved behov for utrykning, vil de ansatte få beskjed. Doro Care er profesjonelle og tar seg av trygghetsalarmer for 200 kommuner i dag. De har spesialkompetanse og bedre tid til å snakke med brukerne, forteller Elisabeth Sørensen.

Alle brukerne vil få brev med informasjon om endringene i forkant av overgangen.

Til toppen