Nå skal byggeprosjekter i Helse og mestring realiseres

Innhold

I år starter arbeidet med å planlegge legevakt og nytt helse- og omsorgssenter i Larvik.

Ragne Farmen og Borgar Lindhjem på Farriseidet
Prosjektutviklerene Ragne og Borgar på befaring på legevaktstomta ved Farriseidet i februar. I åsen bak kommer det nye helse- og omsorgssenteret til kommunen. Foto: Oleg Nemchenko

Mens Ragne Farmen jobber som prosjektutvikler i Helse og mestring, jobber Borgar Lindhjem som prosjektutvikler i Eiendom. Sammen jobber de med å utvikle store byggeprosjekter i Helse og mestring.

I februar vedtok kommunestyret at nytt helse- og omsorgssenter skal bygges på Martineåsen på Veldre. Det er satt av til sammen 230 millioner kroner til prosjektet i perioden 2023 til 2027. Planlagt byggestart er i 2026.

– Vi skal bygge et helt nytt senter med 96 plasser. Tomta som politikerne har valgt gir rom for fremtidige byggetrinn, slik at kommunen har mulighet til å utvide med opptil 200 plasser på samme sted, forteller Farmen.

Ragne Farmen
– Det er store investeringer i Helse og mestring, men dette vil i lengden gi store besparelser for kommunen, forklarer Ragne Farmen. Foto: Oleg Nemchenko

Styrker langtidsplasser

– Hva slags plasser skal det være på det nye helse- og omsorgssenteret?

– Det skal være såkalte diagnoseuavhengige heldøgns langtidsplasser. Det er plasser for innbyggere som ikke kan ivaretas hjemme med tjenestetilbudet som kommunen tilbyr, sier hun.

Kommunen skal sørge for å levere tjenester på rett nivå til rett tid, og da må vi sentralisere tjenester til spesielle behov.

– Det nye helse- og omsorgssenteret gir kommunen muligheten til å strukturere bedre og sikre gode helsetjenester gjennom å optimalisere driften og å samarbeide om fagkompetansen, til beste for innbyggerne, forteller Ragne Farmen.

Behovet for helse- og omsorgstjenester øker kraftig

– Det er store investeringer i Helse og mestring, men dette vil i lengden gi besparelser for kommunen, forklarer Farmen.

Hun utdyper:

– Vi er snart flere eldre enn unge i Norge og kan ikke lenger planlegge for generell vekst. Tjenesteområdet har betydelige utfordringer som vil forsterkes i årene som kommer. Mangel på kvalifisert personell er en av de aller største, og det påvirker tjenestene. Helse og mestring utarbeider derfor en ny institusjonsplan. Planen tar hensyn til hovedstrategien i temaplanen 2019-2032 om å rigge tjenester nærmest mulig den enkelte tjenestemottaker. Det innebærer at kommunen samtidig styrker nærmiljøene slik at innbyggerne kan bo og leve så lenge som mulig i egen bolig i kjente omgivelser, sier Farmen. 

Hun forklarer at kommunestrukturen med små lokalsamfunn og mindre sykehjem utfordrer både kapasitet og kompetanse. 

– Det nye omsorgssenteret er nøkkelen i omstruktureringen, og det er viktig at vi nå kommer i gang med byggeprosessen. Nå har kommunestyret vedtatt å kjøpe tomt, og vi går nå i gang med forprosjekt. Vi skal bestille geoteknisk undersøkelse, og vi jobber med å utlyse regulering av tomten.

Kort vei til legevakta

Fra tomta er det kort vei til legevakta. Det var i fjor høst at kommunestyret vedtok at den nye legevakta skal etableres nær E18, på Farriseidet. 

– Planen er at legevakta skal være i nytt bygg i 2026, forteller Borgar Lindhjem.

– Hva skjer videre nå?

Vi jobber nå med utlysning av konkurranse for regulering av tomten. Parallelt pågår det også brukerprosess, slik at vi ivaretar alle behov, forteller prosjektutvikleren.

Hjemmetjenesten til Tanum

Hjemmetjenesteavdelingene Brunlanes, Tanum og Berg skal samlokaliseres i en del gamle Tanum skole. 

Prosjektet, som startet opp i 2023 koster ca. 25 millioner kroner. Til sommeren skal det være ferdig.

Borgar Lindhjem
– Planen er at legevakta skal være i nytt bygg på Farriseidet i 2026, forteller Borgar Lindhjem. Foto: Oleg Nemchenko

– Konkurransen for byggearbeidene er akkurat tildelt, og vi sender i disse dager inn de siste papirene til byggesak, slik at alt blir godkjent før oppstart. Når dette er på plass starter de fysiske byggearbeidene på prosjektet. Vi har en forholdsvis kort byggeprosess her, dette vil stå klart i løpet av noen få måneder, forteller Borgar Lindhjem.

Flere byggeprosjekter

I tillegg til ny legevakt, nytt helse- og omsorgssenter og samlokalisering av hjemmetjenesten til Tanum gamle skole, er det flere andre prosjekter i gang.

– Vi skal bygge nye omsorgsboliger for personer med funksjonsnedsettelse på Hovland, og ved Tjølling sykehjem skal vi  bygge en forsterket demensavdeling med sju plasser, og tolv nye omsorgsplasser, forteller Lindhjem og Farmen.

Til toppen