Millionbeløp til forskning på helsefremmende stedsutvikling i Larvik

Innhold

Spennende samarbeid mellom eiendomsutvikling, forskning og stedsutvikling.

Eiendomsselskapet Linstow, som er en av eierne av Agnes Utvikling AS, skal sammen med forskningsinstituttet SINTEF utvikle ny kunnskap om hvordan et sted blir helsefremmende i praksis. Sjøparken, Agnes har en sentral rolle i det fireårige prosjektet.  

Forskningsprosjektet «Building Health – Helsefremmende stedsutvikling» har en ramme på 32 millioner kroner, hvorav 16 millioner kroner er tildelt i støtte fra Norges Forskningsråd.

Larvik og Lillestrøm

Det er etablert en ressursgruppe i forskningsprosjektet bestående av kommunene Larvik og Lillestrøm, Nordic Office of Architecture og Universell utforming AS. Linstow ønsker å ta i bruk FoU resultater i forbindelse med utvalgte pågående prosjekter, som utvidelsen av Romerike Helsebygg i Lillestrøm og utviklingen av en helt ny bydel i Stavern, Sjøparken Agnes.

Sammenhengen mellom bygg og nærmiljø

- Jeg er utrolig glad for denne støtten fra Forskningsrådet. Det er en anerkjennelse av at arbeidet vi gjør der vi ser på helse og eiendom i sammenheng, ligger helt i forskningsfronten og representerer noe nytt for eiendomsbransjen. Gjennom en mer helhetlig planlegging av bygg og nærmiljø, der kunnskap om hva som gir bedre folkehelse for den enkelte integreres i utviklingsprosessen, kan vi på sikt bidra til et bedre samfunn. Forskning viser at bygg og nærmiljø ikke alltid tas i bruk slik det er planlagt, og det er behov for mer kunnskap om hvordan et sted kan bli helsefremmende i praksis, sier Hege Hidle Aaser, direktør for Linstow Helse.

Ordfører Erik Bringedal ønsker prosjektet varmt velkommen.

- Presset på kommunale tjenester knyttet til eldre vil øke betydelig i årene som kommer.  Noen av de viktigste tiltak som kan motvirke dette presset er forbedret folkehelse og moderne, tilpassede boformer.  Dette forebyggingsarbeidet må gjøres i et tre-part samarbeid mellom den enkelte selv, private aktører og kommunen.  Får vi til dette vil det være økonomisk gunstig for alle parter og gi økt livskvalitet for den det gjelder.  Derfor ønsker jeg dette prosjektet velkommen og ser klart at dette passer som hånd i hanske med hvordan vi må drive en framtidsrettet by- og stedsutvikling i Larvik kommune.

Kommunalsjef for Helse og mestring Guro Winsvold er også glad for denne nyheten.

-Det passer utrolig godt sammen med kommunens strategiske satsing på utvikling av de mange lokalsentra som skal gjøre at innbyggerne kan klare seg i eget nærmiljø så lenge som mulig. Sammen med den satsingen Larvik allerede har på digital hjemmeoppfølging vil dette bli spennende å få være en del av.

Vil gjøre en forskjell

Forskningsprosjektets mål er å utvikle bomiljø og nærområder som stimulerer til fysisk aktivitet, sosial deltakelse, mestring og trygghet blant innbyggere og brukere.

-Vi vil se på hva som motiverer og engasjerer innbyggere til en aktiv livsstil uavhengig av kjønn, alder og funksjonsnivå, og dermed hvordan tilrettelegging av fysiske omgivelser må skje, sier Aaser. 

- Dette er et spennende forskningsprosjekt som vil kunne utgjøre en reell forskjell i samfunnet. Vi vil utvikle ny kunnskap om hvordan steder blir helsefremmende i praksis, og hvordan eiendomsutvikling kan være med på å skape synergier mellom stedsutvikling, folkehelse og innovasjon i omsorgsektoren, sier Jenny M. Bergschöld, forsker ved SINTEF Digital avd. Helse, og leder for forskningsaktivitetene i Building Health.

Helsefremmende Stedsutvikling Web
Til toppen