Larviks nye legevakt tar form

Innhold

Sammen med de ansatte på legevakta har 3RW arkitekter og Nordplan utarbeidet planskisser og forslag til det nye bygget til Larvik legevakt.

Ny Legevakt Øivind, Stine, Jan Og Ragne

Forslaget er presentert for legevakta. Nå som behovsbeskrivelsen er klar, skal eiendomsavdelingen i kommunen sikre programmering og videre oppfølging av byggeprosjektet.

– Vi må tenke kost-nytte, sier prosjektutvikler Ragne Farmen. Det betyr at det blir noen runder med eiendomsavdelingen om løsninger og behov, slik at vi holder kostnadene for utbyggingen så lave vi kan. Dette er en stor, men nødvendig investering, forklarer Farmen.

Vedtaket om å bygge ny legevakt ble tatt i 2019, og det haster å kommer i gang med byggingen. Det er først det siste året at planleggingen har fått tildelt ressurser og nå har vi god fremdrift.

Den nye legevakta er foreslått plassert i bygget hvor Migrasjonskontoret og deler av Løkka bo- og rehabilitering er i dag.

– Vi håper at vi kan komme i gang med byggingen i første kvartal av 2023. Men dette er avhengig av plassering av funksjonene som er der i dag, forteller Ragne.

Utvikles i nært samarbeid med legevakta

– 3RW og Nordplan har gjennomført volum- og arealstudier, forteller prosjektutvikler Ragne Farmen. Løsningene er basert på innspillene fra legevakta om rombehov og hvilke funksjoner som skal ligge hvor.

Den nye legevakta utvikles i nært samarbeid med legevakta. Spesialkonsulent for Legetjenesten, Jan Borgen, har ledet arbeidsgruppa som har bestått av ledelsen på legevakta, tillitsvalgte, verneombud, fagsykepleiere og og en representant for de leger som har vakt ved legevakta.

– Å utvikle en ny legevakt handler blant annet om funksjonalitet, effektivitet, fleksibilitet og pasientsikkerhet, samtidig som vi ser ny legevakt som en del av det nye helsekvartalet, sier Borgen.

– Det har en pandemi lært oss, legger Øivind Holte-Ambjørnsen til. Han er legevaktoverlege.

– For en ny legevakt er det viktig å for eksempel kunne endre på rombruk og gjøre større eller mindre deler av legevakta "smittesikker" ved bruk av sluser og ventilasjon.

Stine Iversen er fungerende avdelingsleder for legevakta.

– I dag er legevakt i to bygg, vi må dele vaktlaget. Vi ser fram til å samles under ett tak, i et nytt og funksjonelt bygg.

Helsekvartalet skal samle helsetjenester

Reguleringen av Helsekvartal-området er også godt i gang, og skal ferdigstilles til høsten.

Ragne Farmen forteller at formålet med transformasjonen av Helsekvartalet er å samle flere helsetjenester med sikte på flerbruk og synergi, og oppgradere bygninger og utendørs oppholdsareal.

– Hvilke funksjoner og tjenester som skal ligge i nærheten av hverandre er viktig, understreker hun.

Utviklingen av Helsekvartalet er et tverrsektorielt samarbeid, og fokus i reguleringsplanen er:

  • Kartlegging av behov
  • Gange, sykkel og kollektivtransport
  • Trafikk, støy og parkering
  • Integrering i Larvik sentrum
  • Åpne opp hagen for nabolaget
  • Volumstudie for gjenbruk og bærekraft

Vil åpne hagen for besøkende og innbyggere

Det er flere hensyn som skal ivaretas, forteller prosjektutvikleren.

– Vi ønsker å åpne hagen for besøkende og innbyggere, samtidig som vi må sikre at vi har arealene til det nye legevaktsbygget.

Det er 3RW som har utarbeidet forslag til plasseringen av den nye legevakta.

– Den endelige planen vil kunne endre seg. Vi jobber fortsatt med inn- og utkjøringen til legevakta, avslutter Ragne Farmen.

Kart Ny Legevakt Og Helsekvartalet
Til toppen