Endringer i hjemmetjenesten

Innhold

Avdeling Midtbyen på Bøkesenteret deles i to avdelinger.

I dag gir avdeling Midtbyen hjemmetjenester både tjenester til Bøkesenteres beboere og de som mottar hjemmetjenester hjemme og bor i nærområdet. 

Fra mandag  4. september blir bodelen på Bøkesenteret bli egen avdeling med egen leder, Charlotte Gisholt. 

Nytt avdelingsnavn er Bøkeskogen bodel

Nytt navn for bodelen på Bøkesenteret blir Bøkeskogen bodel. Begge avdelingene vil fortsatt ha kontorer på Bøkesenteret. 

– Beboerne vil motta samme hjelp som de har i dag, forteller Heidi Larsen, som er virksomhetsleder for hjemmetjenester i Larvik kommune. 

Linn Merete Bjørbæk som har vært leder for Midtbyen hjemmetjenester vil fortsette som leder her.  

Endringene er tiltak knyttet til “Morgendagens hjemmetjenester – fra plan til gjennomføring 2021–2026”. 

Linn Merete Bjørbæk Og Charlotte Gisolt Breddeformat
Linn Merete Bjørbæk og Charlotte Gisolt er avdelingsleder ved Midtbyen hjemmetjenester og Bøkeskogen bodel.
Til toppen