Eldrebølgen – et hav av muligheter

Innhold

En konferanse om hvilke muligheter og positive impulser mange, friske, vitale eldre mennesker kan skape for framtidens lokalsamfunn.

Eldrebølgen Mann Som Surfer 1160

Konferansen arrangeres onsdag 28. september kl. 09.00-15.00 og vil bidra til å dreie oppmerksomheten om den såkalte «eldrebølgen» over mot en potensiell eldreKRAFT.

Konferansen er for deg som arbeider med å tilrettelegge for et mer aldersvennlige lokalsamfunn, med tilbud og tilrettelegging for et aktivt liv for seniorbefolkningen i norske kommuner, lokalsamfunn og i arbeidslivet.

Det favner aktører i næringslivet, frivillige organisasjoner og ulike deler av offentlig sektor.

Konferansen arrangeres i samarbeid med Senteret for et aldersvennlig Norge og Larvik kommune. Den er gratis og en del av Forskningsdagene ved USN.

Påmelding

Konferansen er gratis, men det et begrenset antall plasser:

Meld deg også på facebookarrangementet for oppdateringer underveis.

Program

09.00 Åpen kafé på Sanden kafé på Bølgen kulturhus.

Tid til å mingle, besøke stander, gjøre avtaler med andre deltakere, nyte kaffe, te, mineralvann og sola over horisonten.

10.00 Velkommen

v/Wenche Halsen, leder av Senter for et aldersvennlig Norge.

10.05 Åpning

v/seniorforsker Lars Ueland Kobro, leder av USNs senter for sosialt entreprenørskap og samskapende sosial innovasjon, SESAM.

10.20 Tre faglige foredrag, ledet av Lars U. Kobro.

I løvens gap. Tanker om å ta styring over egen aldring – med blikket framover. Runar Bakken, pensjonert eldreforsker / fagbokforfatter.
Fra eldrebølge til seniorkraft i kommunene, v/Guro Winsvold, kommunalsjef Helse og mestring i Larvik Kommune.
Pensjonister – en mangfoldig og sammensatt gruppe. Jan Davidsen, leder av Norges Pensjonistforbund.

11.20 Kort pause

11.30 Fem ideer om, og eksempler på eldrekraft

  • Seniorer i arbeid, Seniorene og Gammel Nok AS, Truls Nordby Johansen og/eller Gudrun Jebsen
  • Seniorpolitikk i kommunal sektor. Eksempler fra Larvik kommune, Aase Tømte, rådgiver i Larvik kommune
  • Aktive sammen. Frivillig seniorkraft i barn og unges nettverk, Kari Bøhn, Norges Frivilligsentraler
  • Seniorressurser i stedsutvikling
  • Lyngdal kommune. Helsehus i stedet for sykehus. Ronny Bjørnevåg
  • Tanker og erfaringer med seniorer i boligmarkedet.
  • Heidi Eidskrem, Linstow eiendom AS

12.30 Lunsj

13.15 Rundbordsamtaler, introduksjon ved Ingrid Strümke, Visdomsprenørene

Deltakerne finner selv et bord med det temaet de har lyst til å bruke tid ved. Det er lov å bytte bord underveis. Temaene følger opp de fem innledende korte foredragene før lunsj.

14.15 Salongsamtale

Fire forskere og/eller eksperter samtaler om temaer som er kommet opp i løpet av dagen. Lars U. Kobro leder salongsamtalen. I sofaen sitter

Bjørn Z. Ekelund, psykolog
Helene Naper, advokat i NHO
Lars Erik Bakke, leder av Kirkens Bymisjon, Vestfold
Arnfinn Løvaas, Pensjonistuniversitetet

14.50 Musikalsk kommentar

v/Tom Eide

15.00 Slutt

Til toppen