De er med på å fange opp de barna som faller mellom BUP og barnevernet

Mange kommuner mangler et tilbud for de barna som havner mellom to stoler, viser en rapport fra Barneombudet. Larvik er ett av stedene vi har fått det til!

LOS Larvik Kommune, Foto Hanna Skotheim 770X433

Mange steder i Norge sitter det barn og unge som ikke kommer seg på skolen. På skolen mistenker de kanskje omsorgssvikt og barnevernet får bekymringsmeldinger. I flere av tilfellene viser det seg imidlertid at det ikke er noe i veien med omsorgen fra foreldrene, og barnevernet utelukkes. Heller ikke Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) blir koblet på. Enten fordi barna får avslag fordi de ikke er syke nok eller fordi de rett og slett ikke kommer seg til BUP-kontoret. Igjen står mange barn uten hjelp.

Siden Los i Larvik kommune startet opp, har flere barn og unge kommet seg på skolen.

– Grovt sagt kan man si at skolen hjelper barn som klarer å komme seg til skolen, og BUP hjelper de som klarer å komme seg til BUP. Men de som har det vondt, klarer ofte ikke å komme seg til noen av stedene. De trenger folk som kommer hjem til dem og som har tid, sier sosionom Sara Tolfsby. Hun jobber som Los-terapeut i Los-tiltaket som er etablert i Larvik kommune.

Les hele saken hos Fontene.no

Tekst og foto: Hanna Skotheim

Til toppen