Automatiserer innhenting av folkehelsedata

IT-løsningen «SAMLA» automatiserer innhenting av folkehelsedata. Det nye verktøyet gir kommunen et bedre beslutningsgrunnlag for å utjevne sosiale forskjeller i kommunen.

Folkehelseloven pålegger kommunene til å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer bedre folkehelse innen en rekke områder som oppvekst- og levekårsforhold, utdanning, sosiale miljøer, fysisk aktivitet, ulykker og rusmiddelbruk i alle landets kommuner.

Statistikk for disse områdene publiseres gjennom en rekke datakilder (SSB, FHI osv.) og kommer jevnt og trutt gjennom året. Men det har vært vanskelig for kommunen å holde oversikt over relevant statistikk, og slik kunne følge med på utviklingen.

Gjennom «SAMLA» får Larvik kommune dataene kontinuerlig oppdatert og presentert i en nyutviklet webløsning.

Kommer det nye oppdateringer fra eksempelvis SSB, oppdateres datasettet hos Larvik kommune automatisk, og presenteres på en oversiktlig og lettfattelig måte. Det blir lettere å følge utviklingen og sette inn forebyggende tiltak tidsnok.

Illustrasjon Mennesker Web E1571650931272 1 900X600
Til toppen