Arbeidet med Helsekvartalet er i gang

Helsekvartalet er en stor satsning som vil få stor betydning både for helsetjenester og sentrumsutvikling.

VDC Nordic utfører arbeidet med dronefotografering av Helsekvartalet og 3D -modeller av bygningenes innside. Fra venstre: Svein Bonnegolt, Benjamin Aastad, Stein-Erik Petersen og Tom Holbein. Foto: Ragne Farmen.
VDC Nordic utfører arbeidet med dronefotografering av Helsekvartalet og 3D -modeller av bygningenes innside. Fra venstre: Svein Bonnegolt, Benjamin Aastad, Stein-Erik Petersen og Tom Holbein. Foto: Ragne Farmen.

Gjennom temaplan Helse og omsorg 2019-2032 er det vedtatt å satse på utvikling av Larvik sykehus / Byskogkvartalet til Helsekvartalet.

Ny legevakt og utvidelse av sykehjemsplasser skal legges hit.

Helsekvartalet er et stort prosjekt som får betydning for sentrumsutviklingen.

Hva er Helsekvartalet?

Det er 4 hovedsøyler i Helsekvartalet:

  • Først og fremst er Helsekvartalet et geriatrisk spesialsenter.
  • Akutte tjenester (legevakt og ØHD)
  • Spesialiserte korttidsplasser (lindrende, observasjonsposter og avklaringsplasser)
  • Minst 64 nye heldøgns omsorgsplasser

Tjenester ut mot byen (helsehjelpa, helsestasjon for eldre, tjenestekontor, pårørende og frivillighet) og samhandling med sykehuset i Vestfold blir også viktig for det nye Helsekvartalet.

Ragne Farmen er prosjektleder for Helsekvartalet.
Ragne Farmen er prosjektleder for Helsekvartalet.

Ny legevakt er første prioritet

Vi er godt i gang med forprosjektet, og har startet samarbeidet med prosjekteringsarkitekten 3RW , forteller prosjektleder Ragne Farmen i Larvik kommune.

–3RW vil i første omgang arbeidet med reguleringsplan for området og volum- og arealstudie av bygningene slik de er i dag. Førsteprioritet for prosjektet er å bygge ny legevakt, samtidig som vi skal jobbe med samlokalisering av tjenester til innbyggerne. 

– Etter budsjettbehandlingen i kommunestyret 15. desember vet vi mer om størrelsen på investeringene, avslutter hun

Til toppen