Åpent møte om demens

Innhold

Tirsdag 9. mai fra kl. 17.00 til 19.00 inviterer vi til åpent møte om demens på Tjølling sykehjem.

Vi ønsker å nå ut med informasjon og kunnskap om demenssykdommer og presentere kommunens tilbud.

Velkommen til deg som er pårørende eller som ønsker mer kunnskap!

Foredrag

  • “Hva er demens” - Inger Lund Thorsen, sykehjemslege 
  • “Tilrettelegging og hjelpemidler i hjemmet”, Joan Hagerup, ergoterapeut i Hukommelsesteamet

Det er mulighet for en prat, informasjon og svar på spørsmål fra kommunens fagpersonell innen områdene: 

  • Tjenestekontor
  • Helsehjelpen
  • Helsestasjon for eldre
  • Pårørendekoordinator
  • Hukommelsesteam
  • Dagaktivitetstilbud
  • Lavterskeltilbud

Tid og sted

Møtet er tirsdag 9. mai fra kl. 17.00 til 19.00 i kantinen på Tjølling sykehjem. 

Enkel servering. Kaffe og te, samt noe å bite i.

Til toppen