– Takk for engasjementet, Larvik

Innhold

Larvik kommune har mottatt mange henvendelser fra folk som ønsker å bidra i flyktningsituasjonen i Larvik, både med boliger og frivillighet.

Ordfører Erik Bringedal roser Larviks innbyggere som ønsker å stille opp på ulike måter.

– Tusen takk, Larvik, for engasjementet dere viser for mennesker som flykter fra krig, sier ordfører Erik Bringedal.

Kontakter de som har boliger som er aktuelle

Kommunen er på jakt etter permanente boliger, i hovedsak leiligheter og hus til familier.

Så langt har kommunen fått inn nesten 180 henvendelser via vårt digitale skjema fra folk som ønsker å leie ut bolig til flyktninger.

- Alle som kontakter oss via skjemaet får et kvittteringssvar fra oss, så tar vi kontakt med de som er aktuelle for varig bosetting. Hører du ikke fra oss betyr det at boligen ikke er aktuell på nåværende tidspunkt, og ut i fra den fasen vi er i nå, forteller Camilla Haugene, som er virksomhetsleder for bolig.

 

Her kan du registrere boligmuligheter i Larvik

I dag er det ca. 60 flyktninger som bor privat i Larvik. Ved akuttinnkvarteringen ved Holms motell bor det i dag 81 flyktninger. Alle disse skal bosettes av IMDI (integrerings- og mangfoldsdirektoratet) i hele Norge.

Larvik kommune forventer at bosettingen starter i månedsskiftet april/mai. Det er IMDI som avgjør hvem som skal bosettes i Larvik.

Koordinerer frivilligheten

Mange innbyggere i Larvik ønsker å bidra eller støtte på et eller annet vis. Frivillighetskoordinator i kommunen, Hanne Jensen Moth koordinerer frivillighetsarbeidet i kommunen.

- Noen frivillig lag og organisasjoner er i gang med aktiviteter for ukrainere. Andre foreninger og enkeltstående frivillige ønsker å vite hvilke behov flyktningene som blir bosatt i Larvik har, slik at nye aktiviteter treffer målgruppen best mulig, forteller Jensen Moth.

Dette gjør frivilligheten nå

Her er en liten oversikt over hva frivilligheten i Larvik gjør for ukrainere som oppholder seg i Larvik akkurat nå:

  • Røde Kors og Kirkens nødhjelp: Arrangerer Familietid og ønsker velkommen til KUF-huset på onsdager med mat og lek, og til turdag på søndager
  • Larvik Vineyard, Åpen dør for ukrainere annenhver fredag
  • Larvik Frivilligsentral og Røde Kors: snakk norsk-kafe og leksehjelp i Tollboden tirsdager og fredager
  • Larvik Sanitetsforening: har søm og strikk eller mat og prat på onsdager, kvinnekafe siste tirsdag hver måned
  • Betania: turgruppe for ungdommer
  • Stavern frikirke: flere aktiviteter
  • Hjelperingen: har flyttet til Hovland, og har klær sko og barneutstyr, alle er velkommen for en titt og en prat.
  • Larvik bibliotek: åpent for lån av bøker på eget morsmål, flere aktiviteter
  • Larvik frivilligsentral og Larvik bibliotek: samarbeider om fredagskafe for voksne

Ønsker du å hjelpe? Vi anbefaler at du tar direkte kontakt med frivillige lag, foreninger og organisasjoner om du ønsker å bidra på en eller annen måte, og delta gjerne i neste dialogmøte med frivilligheten 21. april kl. 17.30.

Samtidig oppfordrer vi deg til å sjekke ut Hva skjer i Larvik, en felles kalender for lag, foreninger, organisasjoner, innbyggere, næringsliv og kommunen. Registrer dere, eller bli med på aktivitetene!

Hva skjer i Larvik

Vertskommunen Larvik i Larvikspodden

Beredskapskoordinator Carl Erik Mathisen og frivillighetskoordinator Hanne Jensen Moth i Larvik kommune gjestet t Larvikspodden 9. april.

Der forteller de om vår rolle som vertskommune for ukrainske flyktninger.

Hør Larvikspodden her
Til toppen