Status i arbeidet med bosetting av og tilbud til flyktninger

Innhold

Pr. 15. juli er det bosatt 93 flyktninger i Larvik kommune.

Larvik kommune har pr. 15. juli bosatt 93 av de 167 personene IMDI har anmodet kommunen å bosette i 2022. Før krigen i Ukraina var tallet på personer som skulle bosettes i Larvik 32. Tallet på 167 inkluderer også flyktninger fra andre land enn Ukraina.

Bosetting og integrering av flyktninger er en kommunal oppgave, men det er Integrerings og mangfoldsdirektoratet (IMDi) som inngår avtale med kommunene om å bosette flyktninger, både enkeltpersoner og grupper/familier.

Status bosetting og bolig

 • Bosatt 93 flyktninger, pr. 15. juli 2022 (økning på 6 fra sist status 8. juli)
 • 38,5 prosent er barn under 18 år, 61,5 prosent er voksne (pr. 15. juli)
 • Vi har fått 167 konkrete anmodninger fra IMDI (økning på 6 personer siden 8. juli. Disse 6 er fra Ukraina.) 

Vi har i vår fremdriftsplan lagt til grunn å kunne bosette inntil 25 personer i måneden i 2022.

Status skole

Barneskole og ungdomsskole

 • Barn som er under 16 år har rett og plikt til grunnskoleopplæring i kommunen der barnet bor, dette gjelder også for barn som er asylsøkere/flyktninger.
 • Vi har innføringsklasser ved Hedrum barneskole, Fagerli barneskole og Hedrum ungdomsskole

Videregående skole

 • Vi samarbeider med Thor Heyerdahl videregående skole om opplæring til nyankomne flyktninger mellom 16 og 20 år, der går allerede flere i kombinasjonsklassen

Norskopplæring

Larvik Læringssenter avdeling Norskskolen tilbyr norskkurs for nybegynnere

Status barnehage

 • Barn i asylmottak/akuttinnkvarteringen skal fra de er to år og til grunnskolealder ha et tilrettelagt tilbud på gratis kjernetid inntil 20 timer pr uke.
 • Ulåsen barnehage ble godkjent for drift i uke 18. 
 • 20-timers tilbudet startet i midten av mai

Status helse

 • Alle som kommer til Norge fra Ukraina som skal oppholde seg her i en lenger periode har plikt til å bli undersøkt for tuberkulose - Larvik kommune gir gratis tuberkolosetest
 • Larvik kommune helsesykepleier i 100 prosent stilling som jobber med helsetjenester og helsekartlegginger
 • Det er i tillegg engasjert en lege i 30 prosent stilling som fungerer som fastlege for denne gruppen

Status frivillighet

 • Dialogmøte 5 med frivilligheten og innbyggere i Larvik ble gjennomført tirsdag 21. juni, neste møte er tirsdag 23. august
 • Vi oppfordrer innbyggere som ønsker å hjelpe til å ta direkte kontakt med frivillige lag, foreninger og organisasjoner

Ønsker oversikt over ukrainere

Kommunen ønsker fortsatt at venner/familie/huseiere og andre som huser ukrainere tar kontakt, for å få en fullstendig oversikt over flyktninger som er kommet fra Ukraina. Slik kan vi veilede og ivareta alle på best mulig vis.

Ring Nav Larvik på telefon 90 74 01 79, mandag til torsdag fra kl. 15.00 til 17.00.

Ukraina og vår beredskap
Til toppen