Status i arbeidet med bosetting av flyktninger

Innhold

Bosettingen av flyktninger i Larvik går som planlagt. Nå er 125 flyktninger bosatt i kommunen vår.

Larvik kommune har pr. 17. august bosatt 125 av de 175 personene IMDI har anmodet kommunen å bosette i 2022. Før krigen i Ukraina var tallet på personer som skulle bosettes i Larvik 32. Tallet på 175 inkluderer også flyktninger fra andre land enn Ukraina, og 8 enslige mindreårige.

Nøkkeltall

  • Bosatt 125 flyktninger, pr. 17. august 2022 (økning på 32 fra sist status 15. juli)
  • 101 av disse er fra Ukraina
  • 37,6 prosent er barn under 18 år, 62,4 prosent er voksne (pr. 17. august)

Vi har i vår fremdriftsplan lagt til grunn å kunne bosette inntil 25 personer i måneden i 2022.

Bosetting og integrering av flyktninger er en kommunal oppgave, men det er Integrerings og mangfoldsdirektoratet (IMDi) som inngår avtale med kommunene om å bosette flyktninger, både enkeltpersoner og grupper/familier.

Ønsker oversikt over ukrainere

Kommunen ønsker fortsatt at venner/familie/huseiere og andre som huser ukrainere tar kontakt, for å få en fullstendig oversikt over flyktninger som er kommet fra Ukraina. Slik kan vi veilede og ivareta alle på best mulig vis.

Ring Nav Larvik på telefon 90 74 01 79, mandag til torsdag fra kl. 15.00 til 17.00.

Til toppen