Ønsker du å hjelpe flyktninger?

Innhold

Mange i Larvik vil hjelpe flyktninger. Her finner du mer informasjon.

Frivillig arbeid - vil du hjelpe?

Det er mange som vil hjelpe. Vi oppfordrer deg til å ta direkte kontakt med frivillige lag, foreninger og organisasjoner, slik kan du finne ut hvordan du best kan hjelpe til. 

Du kan også sende inn spørsmål på e-post til kommunen hvis du ønsker å bidra på andre måter:

Send e.-post til Larvik kommune

Kommunen jobber jobber sammen med frivilligheten, og har hatt flere dialogmøter med dem og andre interesserte. Forrige dialogmøte var 23. august. Informasjon om neste dialogmøte kommer.

Klær og utstyr

Du kan blant annet ta kontakt med Hjelperingen for mottak og behov av klær eller Larvik frivilligsentral for mottak av utstyr og møbler. Hjelperingen er åpent mandag, onsdag, fredag og lørdag mellom kl. 11.00-14.00. Larvik frivilligsentral er åpent onsdag og lørdag fra kl. 11.00-15.00.

Registrere boligmuligheter

Larvik kommune har tidligere bedt innbyggere som har bolig for utleie om å kontakte oss, men dette behovet er nå dekket.

Har du har spørsmål kan du ta ta kontakt med Servicetorget på telefon 33 17 10 10 eller e-post

Organisasjoner du kan støtte

Les mer på nettsidene til frivillighet Norge.

Til toppen