Åpner dørene for ukrainere på flukt

Larvik kommune er positive til å ta imot flyktninger fra Ukraina og vil nå koordinere hjelpearbeidet som allerede er i gang i mange lag og foreninger. 

I et ekstraordinært møte i hovedutvalg for oppvekst og kvalifisering vedtok politikerne at kommunen stiller seg positiv til å ta imot flyktninger fra Ukraina. I tillegg vil vi nå jobbe sammen med frivillige lag og foreninger for å koordinere arbeidet som mange allerede er i gang med. 

– Vi er allerede i kontakt med flere lag og foreninger som gjør en innsats for de som er rammet av krigen i Ukraina. Kommunen vil invitere til et samhandlingsmøte med lag og foreninger i løpet av neste uke, sier Hanne Jensen Moth, overordnet frivilligkoordinator. 

Flere frivillige lag og foreninger i Larvik er godt i gang med hjelpearbeid. Nå starter vi arbeidet med å koordinere innsatsen og samtidig kartlegge innkvarteringsmuligheter. 

Mer informasjon kommer på våre nettsider over helgen.

Vedtaket i hovedutvalg for oppvekst og kvalifisering 2. mars 2022

Larvik kommune stiller seg positiv til å ta imot flyktninger fra Ukraina .

Det etableres en dugnad i regi av kommunen der både innbyggere, frivillige organisasjoner og kommunen bidrar og tilrettelegger. Det settes kraft bak dugnaden for å sikre at virkningen allerede nå vil nå de mange tusen på flukt.

Kommunen tar ansvaret med å formidle, kommunisere og organisere den felles innsatsen. Bl.a. gjennom bruk av hjemmesider, vippsnummer til hjelpeorganisasjoner og kartlegging av innkvarteringsmuligheter. Hovedutvalget holdes løpende orientert.

Denne meldingen sendes i tillegg til sentrale myndigheter og IMDI som signal på at Larvik kommune er klar til å bidra: "Larvik kommune åpner dørene for Ukrainere på flukt og ønsker dem velkommen gjennom en lokal dugnad".

Viktig info om ankomst av ukrainske flyktninger (politiet)
Til toppen