1 million kroner til Ukraina-hjelp

Innhold

Kommunestyret vedtok onsdag å bevilge 1 million kroner til hjelp i Ukraina, i nabolandene og til lokalt arbeid i Larvik.

Kommunedirektørens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Forslaget ble først fremmet i formannskapet 16. mars. Et samlet formannskap ønsket at forslaget skulle legges frem som sak i kommunestyret for å få et endelig vedtak.

Slik fordeles midlene

  • 750 000 kroner til arbeidet lokalt i Larvik
  • 250 000 kroner til arbeid til Ukraina/i nabolandene

Et tilleggsforslag fra KrF om at tilskuddet på 250 000 kroner tildeles hjelpeorganisasjonene Røde Kors og Kirkens Nødhjelp ble vedtatt med 25 stemmer.

Detaljer og kriterier for hvordan lokale organisasjoner og foreninger kan søke kommer senere.

Midlene tas fra kommunens disposisjonsfond.

Saksframlegg

Kan også søke om tilskudd fra fylkeskommunen

Fylkestinget har også vedtatt å bevilge 5 millioner kroner til frivillige organisasjoner i fylket som jobber med flyktninger, gjennom en løpende søknadsordninger. Les mer på fylkeskommunens nettsider.

Til toppen