Norskkurs og kvalifisering

Innhold

Larvik Læringssenter avdeling Norskskolen tilbyr undervisning i norsk og samfunnskunnskap til minoritetsspråklige voksne

Har du spørsmål ta kontakt med avdelingsleder Rune Aares på telefon 97 58 28 03 eller rune.aares@larvik.kommune.no 

Norskopplæring for voksne innvandrere
Til toppen