Migrasjonshelse

Innhold

Her finner du informasjon om tuberkulosetesting og helsehjelp for flyktninger og migranter.

Har rett til helsehjelp

Helsehjelp for flyktninger og asylsøkere i Norge har rett til helsehjelp for fysiske og psykiske plager, rusproblemer og tannbehandling.

Også sesongarbeidere kan bruke å bruke helsetjenester ved migrasjonskontoret, da de ikke er tildelt fastlege.

Vi har lege og sykepleier to dager i uken og holder til i Byskogveien 5, 3257 Larvik.

Bestill time

Bestill time på telefon 45 50 41 90. Telefonen er bemannet fra kl. 09.00 til 1500 tirsdag til torsdag. For øyeblikkelig hjelp ring 113, eller legevakt 116 117.

Uke 29, 20 og 31 har vi feriestengt. Henvendelser settes opp utenfor disse ukene.

Tuberkuloseundersøkelse

Alle som kommer til Norge og som skal oppholde seg her i en lenger periode har plikt til å bli undersøkt for tuberkulose, så snart som mulig etter ankomst, og helst innen fire uker etter ankomst.

Grupper i befolkningen som har plikt til tuberkuloseundersøkelse:

  • Nyankomne innvandrere fra land med høy forekomst
  • Kontakter til personer med smittsom lungetuberkulose
  • Personer som kan ha vært utsatt for smitte og som skal jobbe med pasienter eller barn
  • Alle flyktninger og asylsøkere til Norge, uavhengig av hvilket land de kommer fra

I tillegg til obligatorisk tuberkulosekontroll, kan du som flyktning eller migrant få tilbud om en helsekartlegging hvis du ønsker dette. 

Helsekartlegging er gratis og omfatter:

  • Kartlegging av eksponering og risiko for tuberkulose
  • Informasjon og tilbud om vaksinasjon til uvaksinerte
  • Tilbud om testing for smitteprøver
  • Spørsmål om behov for/bruk av faste medisiner
  • Spørsmål om psykisk og fysisk helse
  • Tilbud om generelle blodprøver 

Hvis du trenger mer helsehjelp kan du få time hos lege.

Vanlig legekonsultasjon eller andre spørsmål?

For vanlig legekonsultasjon eller andre spørsmål om til helsehjelp for flyktninger, kan du ringe Larvik kommune på telefon 455 04 190. Telefonen er bemannet på tirsdager, onsdager og torsdager mellom kl. 09.00 til 15.00.

Hvis du trenger legetime, vil vi sette dette opp for deg. Vi har lege til stede noen timer onsdager.

Hva koster det?

Som voksen (over 16 år) må du betale et beløp etter fastsatte takster (egenandel) når du har vært hos legevakt, fastlege eller spesialisthelsetjeneste.

Beløpet varierer, men ligger ofte mellom 150 og 350 kroner. Du betaler ingenting for å bli lagt inn på sykehus. Hvis du ikke har mulighet til å betale egenandelen, skal du likevel få hjelp. Ta kontakt med NAV for mer informasjon om dette.

Akutt sykdom eller skade?

For personer med akutt sykdom eller skader som trenger øyeblikkelig hjelp og ikke kan vente til neste dag, må du kontakte legevakten på telefon 116 117, eller medisinsk nødnummer 113 når du tror det er akutt og står om liv og helse.

Til toppen