Barnehage

Innhold

Barn i asylmottak har ikke en lovfestet rett til plass i ordinær barnehage

Har du spørsmål om barnehagetilbud? Ring Veronica Aas Steinsholt, på telefon 98 23 19 57 eller e-post veronica.aas.steinsholt@larvik.kommune.no.

Plass i ordinær barnehage

Barn i asylmottak har ikke en lovfestet rett til plass i ordinær barnehage etter barnehageloven § 16. En slik rett skjer først etter at barn og foreldre har fått innvilget opphold, er varig bosatt i en kommune, og søker til de fastsatte søknadsfrister.

Dette er ikke til hinder for at barn i asylmottak/akuttinnkvarteringen kan få plass i barnehage. Det er asylmottaket/akuttinnkvarteringen som søker plass og søknadene må vurderes i henhold til barnehagens opptakskriterier og rett til prioritet i henhold til barnehageloven § 18.

Til toppen