Skoletilbud for flyktninger

Innhold

Her finner du informasjon om hvordan søke plass i grunnskole eller videregående skole.

Grunnskole

Barn som er under 16 år har rett og plikt til grunnskoleopplæring i kommunen der barnet bor. Dette gjelder også for barn som er asylsøkere/flyktninger. I Larvik har vi innføringsklasser ved Fagerli skole, Hedrum barneskole, Hedrum ungdomsskole og Mesterfjellet skole.

Søknadsskjema finner du her: 

Søk om plass i grunnskole

Velg logg inn med e-post om du ikke har tilgang via ID-porten.

Har du spørsmål om grunnskole? Therese Rakkestad på telefon 41 29 87 95 eller e-post therese.rakkestad@larvik.kommune.no for mer informasjon.


Videregående skole

Vi samarbeider med Thor Heyerdahl videregående skole om opplæring til nyankomne flyktninger mellom 16 og 20 år.

Spørsmål om videregående skole? Venner, familie eller andre som kontakter oss på vegne av ukrainere i Larvik kan ringe Ragnhild Keshavarzy, på telefon 98 23 12 71 eller e-post ragnhild.keshavarzy@larvik.kommune.no.

Til toppen