Barnehagetilbud for flyktninger

Innhold

Her finner du informasjon om å søke barnehage plass for flyktninger.

Søknadskjema for barnehageplass finner du her:

Søk om barnehageplass

Velg logg inn med e-post om du ikke har tilgang via ID-porten.

Har du spørsmål om barnehagetilbud? Ringe Mona Lisbeth Haug, på telefon 98 23 19 57 eller e-post mona.lisbeth.haug@larvik.kommune.no.

Plass i ordinær barnehage

Barn i asylmottak/akuttinnkvartering har ikke en lovfestet rett til plass i ordinær barnehage etter barnehageloven § 16. En slik rett skjer først etter at barn og foreldre har fått innvilget opphold, er varig bosatt i en kommune, og søker til de fastsatte søknadsfrister.

Dette er ikke til hinder for at barn i asylmottak/akuttinnkvarteringen kan få plass i barnehage. Det er asylmottaket/akuttinnkvarteringen som søker plass og søknadene må vurderes i henhold til barnehagens opptakskriterier og rett til prioritet i henhold til barnehageloven § 18.

Ulåsen barnehage

Gamle Ulåsen barnehage leverte før sommeren et barnehagetilbud for ukrainske familier, også de som var innlosjert i private boliger/hjem. Det er ikke lenger akuttinnkvartering ved Holms motell, og kommunen har vurdert at det per nå ikke er behov for et tilbud ved Ulåsen. 

 

Til toppen