Helsehjelp til flyktninger

Innhold

Her finner du informasjon om tuberkulosetesting og helsehjelp for flyktninger.

Alle som kommer til Norge og som skal oppholde seg her i en lenger periode har plikt til å bli undersøkt for tuberkulose, så snart som mulig etter ankomst, og helst innen fire uker etter ankomst.

Grupper i befolkningen som har plikt til tuberkuloseundersøkelse:

  • Nyankomne innvandrere fra land med høy forekomst
  • Kontakter til personer med smittsom lungetuberkulose
  • Personer som kan ha vært utsatt for smitte og som skal jobbe med pasienter eller barn
  • Alle flyktninger og asylsøkere til Norge, uavhengig av hvilket land de kommer fra

Har rett til helsehjelp

Helsehjelp for flyktninger og asylsøkere i Norge har rett til helsehjelp for fysiske og psykiske plager, rusproblemer og tannbehandling.

Helsehjelp for asylsøkere og flyktninger i Norge

Vanlig legekonsultasjon eller andre spørsmål?

For vanlig legekonsultasjon eller andre spørsmål om til helsehjelp for flyktninger, kan du ringe Larvik kommune på telefon 455 04 190. Telefonen er bemannet på tirsdager og onsdager mellom kl 08.30-15.00.

Hvis du trenger legetime, vil vi sette dette opp for deg. Vi har lege til stede noen timer hver tirsdag og onsdag.

Hva koster det?

Som voksen (over 16 år) må du betale et beløp etter fastsatte takster (egenandel) når du har vært hos legevakt, fastlege eller spesialisthelsetjeneste.

Beløpet varierer, men ligger ofte mellom 150 og 350 kroner. Du betaler ingenting for å bli lagt inn på sykehus. Hvis du ikke har mulighet til å betale egenandelen, skal du likevel få hjelp. Ta kontakt med NAV for mer informasjon om dette.

Akutt sykdom eller skade?

For personer med akutt sykdom eller skader som trenger øyeblikkelig hjelp og ikke kan vente til neste dag, må du kontakte legevakten på telefon 116 117, eller medisinsk nødnummer 113 når du tror det er akutt og står om liv og helse.

Til toppen