Dugnadsdag med NAV Intro

Ca. 70 personer fra NAV Intro deltok i den årlige dugnadsdagen 28. juni 2018, et samarbeid med parkavdelingen i Larvik kommune.

Dette er det syvende året dugnadsdagen arrangeres.

Gruppen som jobbet langs Lågastien, med Bjarte Gjone, programveileder, avdeling for flyktningarbeid NAV Larvik.

På Torstrand var det en gjeng som "luset" trærne = klippet vekk skudd rundt og opp over stammen.

I Stavern var det en stor gruppe som "luset" trær.

Det var også en gruppe i Badeparken ved Larvik bibliotek og en gruppe på Batteristranda og i Ellingerparken. Her ble det klippet og luket.

Til toppen