Boliger for enslige mindreårige flyktninger

Innhold

Bofellesskap for barn og ungdom som kommer til Norge uten å ha følge av foreldre eller noen med foreldreansvar.

Om tjenesten

Avdeling bolig for enslige mindreårige består av 4 boliger; Berggata, Stavern, Dronningen og Langestrand. I hver bolig er det plass til 4-7 ungdommer i alderen 14-18 år der alle er enslige mindreårige flyktninger.

Enslige mindreårige flyktninger er barn og ungdom som kommer til Norge uten å ha følge av foreldre eller noen med foreldreansvar og som har fått oppholdstillatelse i Norge. Ungdommene er plassert etter barneverntjenesteloven § 4-4 2. ledd.

Vår visjon

Sammen i dag - på egne ben i morgen.

Våre verdier:

 • tro og tålmodighet
 • likeverd som menneskesyn
 • profesjonalitet
 • kreativitet og proaktivitet

Vi tilbyr

Ungdommene som bor i boligen skal få et godt omsorgstilbud ut i fra sine behov og ha varme, trygge og profesjonelle voksne rundt seg.

Vårt mål er å sikre at ungdommene får med seg det de trenger for å kunne klare seg på egen hånd når de flytter ut; enn god fysisk og psykisk helse, utdanning og arbeidspraksis, praktiske- og sosialeferdigheter, kunnskap om systemer, normer og verdier som samfunnet er bygd på.

Vi som jobber i boligene er opptatt av

 • å gi god omsorg og gjennom relasjoner og medvirkning skape de beste vilkår for et selvstendig og meningsfullt liv i Norge
 • å være et trygt og forutsigbart hjem
 • å jobbe utfra en innsikt om de ulike fasene i en migrasjonsprosess
 • å være opptatt av hvordan hver enkelt har det fremfor hva hver enkelt gjør
 • at hver enkelt ungdom er hovedpersonen i sitt liv og jobbe utfra det
 • ungdommenes medvirkning og medbestemmelse
 • å representere normene og verdiene i boligen og i samfunnet generelt
 • å ha fokus på ungdommens nettverk og ressurser
 • å ha et godt samarbeid med andre instanser som jobber med ungdommene
 • å videreutvikle vårt felles faglige ståsted

Telefon til boligene

Bolig Telefon Teamleder Telefon
Berggata 98 25 32 41 Kathrine K. Hovland 98 23 19 16
Stavern 98 23 18 58 Jonny Engmark 98 23 17 13
Dronningen 98 23 19 36 Kristin Hake 98 23 11 13
Langestrand 98 23 17 05 Marthe Aksnes 46 54 92 50

 

Kontakt

 • Josef Gamil Josef Avdelingsleder
Til toppen