VIS

Innhold

Vennskap Innkludering og Sosial Kompetanse er innholdet i VIS.

Vennskap

Valby Barnehage starter hvert år med fokus på inkludering og vennskap. Nye vennskap skal formes etter sommerferien, og nye grupper skal bli kjent. I denne perioden jobber vi aktivt med sosiale relasjoner, trygghet og lek. Dette arbeidet avsluttes med en vennskapsuke i september.

Sosial kompetanse

Jevnlig har vi samlinger der sosial kompetanse er i fokus. Da diskuteres og grubles det. Hva er rett og galt? Hvordan hilser man på en fremmed? Hva gjør vi for å løse konflikter? Likevel er det viktigste bidraget til utviklingen av barns sosiale kompetanse veiledningen de får i hverdagen.

Valby Barnehage har egne rutiner på hvordan vi møter barn som gjør noe vi ikke kan akseptere, og jobber jevnlig med hvordan voksenrollen i barnehagen skal være.

Til toppen