Verdier

Innhold

"Respekt, likeverd og utfordringer i et omsorgsfullt og fargerikt felleskap"

Barnehagens pedagogiske grunnsyn og barnehagens visjon dannet utgangspunktet for valg av grunnverdier høsten 2014. Både verdiene og visjonen skal representere møtene vi har hver dag mellom barn og voksne.

Pedagogiske grunnsyn

I vårt pedagogiske grunnsyn ligger det at vi møter alle med respekt for den de er, og den kultur de representerer. Alle skal få ros, støtte og oppmerksomhet i hverdagen. Vi legger vekt på at alle får utfordringer de er i stand til å mestre, både som gruppe, og individuelt. Vi skal vise omsorg for hverandre og behandle hverandre hensynsfullt.
For oss henger det pedagogiske grunnsynet, verdiene og visjonen vår nært sammen med begrepene anerkjennelse, respekt og likeverd.

Grunnverdier

Alle HelART barnehager har valgt sine grunnverdier. Disse verdiene er sentrale for utarbeiding av regler og konsekvenser, og de skal synes i hverdagen. I Valby Barnehage har vi valgt følgende grunnverdier, og utarbeidet våre definisjoner av dem:

 • SAMARBEID: Vi jobber mot et felles mål, og hjelper og støtter hverandre underveis
 • SELVKONTROLL: Vi tar oss tid til å tenke gjennom det vi sier og gjør i møte med andre, og er gode rollemodeller
 • RESPEKT: Vi anerkjenner andres væremåte og godtar dem slik som de er

Visjon

"Har jeg det bra med meg selv, får jeg det bra sammen med andre".

Dette betyr at vi ønsker å utvikle barn og voksnes:

 • Selvfølelse
 • Respekt
 • Samarbeidsevner
 • Løsningsorientering
 • Vennskap
 • Empati
 • Mestringsfølelse

I hverdagen betyr dette at vi skal:

 • Anerkjenne hverandre
 • Lytte til hverandre
 • Trene på, og veilede hverandre i, sosiale ferdigheter
 • Være gode rollemodeller for hverandre
 • Gi hverandre ROS
 • Gi hverandre mulighet og tid til å prøve og feile
 • Motivere hverandre til å prøve og feile
 • Gi hverandre utfordringer, og støtte underveis
 • Vise omsorg for alt levende

Konkrete handlinger for ansatte knyttet opp mot visjonen er:

 • Observere situasjoner slik at vi får med oss hele bildet
 • Være oppmerksom på hvordan vi snakker med og om barn
 • Veilede barn til riktig handling
 • Være deltakende i barnas hverdag, også i lekesituasjoner
 • Planlegge og tilpasse aktiviteter til grupper og individer
 • Være åpne for forslag og nye ideer
Til toppen