Bjørneroa 0-3 år

Innhold

Bjørneroa er en avdeling i Valby barnehage for barn i alderen 0-3 år.

Telefon

98 23 02 60

Om avdelingen

Barnehageåret 2019/2020 vil avdelingen bestå av 10 barn født i 2017 og 2018

Bjørneroa er avdelingen for de minste barna i Valby Barnehage. Her går det barn i alderen 0-3 år. Vi ønsker å holde antallet barn til ca 10stk for å skape en trygg og god hverdag.

Avdelingen har fokus på å gi de minste barna trygghet og stabilitet, og er gode på å følge barnas interesser og behov. De har daglig samlinger og aktiviteter, alltid tilpasset barna og deres dagsform.

Ansatte

Stilling Navn
Pedagogisk leder Mona Skau Carlsen
Pedagogisk leder Trine Sletten
Fagarbeider  Laila Beate Berntsen
Assistent Trine Karlsen
Til toppen