Bjørneroa 0-3 år

Innhold

Bjørneroa er en avdeling i Valby barnehage for barn i alderen 0-3 år.

Telefon

98 23 02 60

Om avdelingen

Barnehageåret 2022/2023 vil avdelingen bestå av 9 barn født i 2020 og 2021

Bjørneroa er avdelingen for de minste barna i Valby Barnehage. Her går det barn i alderen 0-3 år.

Avdelingen har fokus på å gi de minste barna trygghet og stabilitet, og er gode på å følge barnas interesser og behov. De har daglig samlinger og aktiviteter, alltid tilpasset barna og deres dagsform.

Ansatte

Stilling Navn
Pedagogisk leder Trine Sletten
Fagarbeider  Laila Beate Berntsen
Assistent Trine Karlsen
Lærling Liridona Hasani
Til toppen