Om barnehagen

Innhold

Torpeløkka barnehage består av 4 avdelinger for barn i alderen 0-6 år.

3 avdelinger er i daglig bruk. Hver avdeling har sitt særpreg, men samarbeid på tvers av barnehagen er viktig for å synligjøres felles metodikk og aktiviteter. Personalet er plassert på faste avdelinger, men jobber også på tvers av barnehagen ved behov.

Torpeløkka barnehage ble åpnet i høsten 2007 av attføringsbedriften iFokus, lokalisert ved Torpeløkka. Den ble senere kjøpt opp av Larvik kommune, sammen med de tre andre iFokusbarnehagene, og gjort kommunal den 01.07.2019.

Torpeløkka barnehage ligger flott plassert på Torpefeltet i Helgeroa. Vår fine beliggenhet gir oss varierte turmuligheter rett på utsiden av døra. Vi har kort vei til skogen og fjæra. Vi ligger også i gangavstand til Berg skole og Nesjarhallen. Samtidig benytter vi oss av turplasser i nærområdet.

Hos oss møter du et engasjert personal med ulike personligheter og kompetanse, som utfyller hverandre på en god måte. Vi har en stabil personalgruppe med høy kompetanse og erfaring.

Våre verdier

Barnehagens verdier er engasjert, modig, humørfylt og åpent sinn. Kjernebetydningen av våre verdier er at barnehagens ansatte skal tilby helhet, nærhet og skape trygghet gjennom å være:

 • Engasjert; vi skal være aktive, deltagende, nære og motiverte
 • Modig; vi skal være nysgjerrige og tørre å utfordre
 • Humørfylt; vi skal spre glede og humor
 • Åpent sinn; vi skal vise respekt, lytte og være tilstede i øyeblikket

Pedagogisk plattform

 • Barn har god tid til lek. Lek er frihet til å velge selv.
 • Vi skaper en læringsarena som preges av nysgjerrighet og kreativitet.
 • Barn er aktivt deltagende og forskende.
 • Barns medvirkning kjennetegner hverdagen.
 • Vi skaper trivsel gjennom glede og humor.
 • Vi ser det enkelte barn og gir trygghet og omsorg.
 • Vi formidler respekt og likeverd.
 • Vi kommuniserer på en tydelig og anerkjennende måte.

Barns medvirkning

I Torpeløkka barnehage tar vi vare på øyeblikkene og gir tiden tilbake til barna, samtidig som vi er bevisste på at vi som ansatte har noe verdifullt å lære bort. Vi inspireres av hverandre. Vi ønsker en fleksibilitet i våre planer som evner å ta hensyn til enkeltbarns og gruppens ønsker her og nå. Hvor omfattende medvirkningen vil være, er avhengig av barnas alder og modenhet.

Det er også viktig at barna lærer seg at de ikke alltid kan få ønskene sine oppfylt. Når vi tar barnas medvirkning på alvor synes vi det er viktig å skape rom for spontanitet og plutselige innfall. Derfor er heller ikke ukeplanene fulle av aktiviteter som voksne har regien på, og vi sier «ja» så ofte vi kan.

Praktisk informasjon

Måltider

Vi har matservering i barnehagen. Det gjelder alle måltider, frokost, lunsj og ettermiddagsmat. Frukt eller grønnsaker serveres hver dag. Prisen er satt til 325 kroner per måned for en 100 % plass. Faktura kommer månedlig sammen med oppholdsbetaling.

Kjernetid

Torpeløkka barnehage har varierte dager og innhold. De fleste av våre prosjektarbeid, turer og pedagogiske aktiviteter foregår kl. 09.30-15.00. Barna får ta del i ulike aktiviteter tilpasset alder, interesse, kunnskap og kreativitet. Det er fint om barna er i barnehagen senest kl. 09.30.

Kontakt

 • Veronica Aas Steinsholt Avdelingsleder
Til toppen