Satsningsområder 2019/2020

Innhold

Livsmestring og helse og bærekraftig utvikling

Livsmestring og helse

Fysisk aktivitet er en kilde til glede, livsutfoldelse og positive mestringsopplevelser. Barn og unge som er fysisk aktive, synes å være mindre plaget av psykiske helseproblemer.

Svarstad barnehages visjon er:

Lær med kroppen det sitter i hodet

Vi legger til rette for fysisk aktivitet ute, både innenfor barnehagens uteområde, og i skogen som ligger i nær tilknytting til barnehagen. Barn skal lære å bevege seg i ulendt terreng, og de skal bli kjent med gleden det er i å ferdes ute i naturen i alle værtyper. De skal også kjenne på stillheten, roen man finner i skogen. Ute er konfliktene færre, og boltreplassen er stor. 

Barna er inne store deler av dagen. Det er derfor vel så viktig å legge til rette for fysisk aktivitet innendørs. I Svarstad barnehage er det greit å løpe inne, det er rom for klatring og hopping for alle aldre. Barn lærer å respekterer at dette foregår på egne rom/ ganger. Rollelek, hvilestunder, høytlesning, spill og bordaktiviteter har sine plasser og skal ikke forstyrres.

Svarstad barnehage serverer alle måltider. Vi legger vekt på et sundt og variert kosthold, med bakgrunn i helsedirektorates anbefalinger. Det serveres varm lunsj en gang i uka på alle avdelinger, og barna er med i prosessen. Vi baker også eget brød.

Samtalen har en stor og viktig plass i barnehagen. De voksne møter barna med en oppriktig interesse om å se hvert hvert enkelt barn. Det handler om å se bak atferden og finne ut hvem barna er, hvorfor handler de som de gjør, og eventuelt hvordan vi kan hjelpe dem. Tanken om at det ikke finnes vanskelige barn, men barn som har det vanskelig sitter i ryggeraden. Vi snakker med ungene om følelser. De skal lære at noen hemmeligheter er gode, de kan man holde på, men noen er vonde, de må man dele med andre. Delt smerte er halvert smerte. Vi tar barn på alvor, og de skal erfare at noe blir gjort om de har det vanskelig.

Bærekraftig utvikling

Barna i Svarstad barnehage skal lære og erfare at vi lever i samspill med naturen. De skal vite at maten vi spiser ikke kommer fra butikken, og se sammenheng mellom åker og brød, dyr og kjøtt, melk og egg.

Kildesortering har vi drevet med i mange år. Barna tar aktivt del i sortering, og vi snakker om hvorfor det er viktig, hva kan gjennvinnes, hvor lang tid tar det før søppel blir borte osv. Ute på tur plukker vi opp søppel i naturen og kaster når vi kommer hjem, tur med retur.

Til toppen