Mosetussene/Rotraslere 0-3 år

Innhold

Mosetussene/Rotraslene er en avdeling i Svarstad barnehage for barn i alderen 0-3 år.

Svarstad barnehage har to småbarnsavdelinger for  barn i alderen 0-3 år. De yngste i Svarstad barnehage er rotraslere og mosetusser. Det er plass til 12 barn på hver avdeling, sammen med fire voksne.

Vi tror på at små barn lærer av de som er eldre, samtidig er det viktig å skjerme de minste, og gi de eldste nok utfordringer. Gruppene deles derfor opp i mindre grupper ut fra alder og utvikling. Trygghet, nærhet og omsorg er det aller viktigste rundt de yngste barna. Vi jobber ut fra trygghetssirkelen, der barna hele tiden skal oppleve å ha en trygg voksen og vende tilbake til.

Det er barna som skal knytte seg til de voksne og ikke omvendt. Under omsorg ligger også grensesetting og læren om hvordan vi opptrer mot hverandre. Det er viktig at barna møter tydelige voksne som hjelper dem videre. Barna dannes i møtet med andre, og småbarnsavdelingene er deres første møte med en større verden.

Vi er opptatt av at ting skal få sin tid. Alt skal ikke oppleves det første året man er i barnehagen. Vi har god tid, og gir hele tiden små smakebiter på det som kommer til å være en del av hverdagen etter hvert. Turene i skogen kan ikke bli for korte for ett til to-åringen. De voksne leser barna, er opptatt av alt som rører seg underveis og har en tanke om at veien blir til mens vi går.

Utetiden bestemmes av barnas trivsel. Det er hele tiden opplevelsen som står i sentrum, at den skal være god. Barna skal møte de ulike årstidene, og kjenne hva det vil si på kroppen, det er de voksnes ansvar å lese når nok er nok.

Inne har vi god tumleplass. Det er lagt opp til aktiviteter som denne aldersgruppa er opptatt av, klatring, løping, mulighet for å gjemme seg osv. Samtidig er det steder der man kan finne ro. De voksne er på gulvet i nært samspill med barna.

Foreldresamarbeid verdsettes høyt. Sammen finner vi veien å gå for hvert enkelt barn.

Ansatte

 

Mosetusser

Pedagogisk leder

100%

Linn Kristin Stolpestad-Saari

Pedagogisk leder

100%

Linda Gudbrandsen

Fagarbeider

100%

Tati Ulleberg

Pedagogisk medarbeider

50%

Elin Hansen

Fagarbeider

40%

Synne Marie Skaug

 

Rotraslere

 

Pedagogisk leder

100%

Ingvild Juvland

Pedagogisk medarbeider

100%

Hege Kristin Tveiten

Fagarbeider

100%

Kristoffer Nyberg Haug

Fagarbeider

100%

Marita Skjelbred

Til toppen