Mosetussene/Rotraslere 0-3 år

Innhold

Mosetussene/Rotraslene er en avdeling i Svarstad barnehage for barn i alderen 0-3 år.

Telefon

33155926

Om avdelingen

Rotraslere og Mosetusser

De yngste i Svarstad barnehage er rotraslere og mosetusser. Vi har to småbarnsavdelinger som i år er slått sammen til en avdeling, der alderen er blandet, fra 1 til 3 år. Vi tror på at barna lærer av de eldre, samtidig er det viktig å skjerme de minste, og gi de eldste nok utfordringer. Gruppene deles derfor opp i mindre grupper ut fra alder og utvikling. Trygghet, nærhet og omsorg er det aller viktigste rundt de yngste barna. Vi jobber ut fra trygghetssirkelen, der barna skal oppleve å hele tiden ha en trygg voksen å vende tilbake til. Det er barna som skal knytte seg til de voksne og ikke omvendt. Under omsorg ligger også grensesetting og læren om hvordan vi opptrer mot hverandre. Barna dannes i møtet med andre, og småbarnsavdelingene er deres første møte med en større verden.

Vi er opptatt av at ting skal få sin tid. Alt skal ikke oppleves det første året man er i barnehagen. Vi har god tid, og gir hele tiden små smakebiter på det som kommer til å være en del av hverdagen etter hvert. Turene i skogen kan ikke bli for korte for toåringen. De voksne leser barna, er opptatt av alt som rører seg underveis og har en tanke om at veien blir til mens vi går. Utetiden bestemmes av barnas trivsel. Det er hele tiden opplevelsen som står i sentrum, at den skal være god. Barna skal møte de ulike årstidene, og kjenne hva det vil si på kroppen, det er de voksnes ansvar å lese når nok er nok.

Inne har vi god tumleplass. Det er lagt opp til aktiviteter som denne aldersgruppa er opptatt av, klatring, løping, mulighet for å gjemme seg osv. Samtidig er det steder der man kan finne ro. De voksne er på gulvet i nært samspill med barna.

Foreldresamarbeid verdsettes høyt. Sammen finner vi veien å gå for hvert enkelt barn.

Ansatte

Tabell over ansatte i Svarstad barnehage, Mosetussene/Rotraslerne
Stilling Navn
Pedagogisk leder 100 % Ingvild Juvland
Pedagogisk leder 100% Janne Thoresen
Pedagogisk medarbeider 100 % Hege Kristin Tveiten
Pedagogisk medarbeider 60 % Ida Helen Furulund
Pedagogisk medarbeider 70% Elin Hansen
Til toppen