Huldretussene 3-4 år

Innhold

Huldretussene er en avdeling i Svarstad barnehage for barn i alderen 3-4 år.

Om avdelingen

Etter to år på småbarnsavdeling er barna klare for en større verden med nye utfordringer. På samme måte som hos de minste, er de voksne opptatt av at for enkelte kan overgangen være stor Også her opptrer de som trygge havner for barna, og lar dem få tid til å bli kjent og trygge.

Barn er fysisk aktive! Vi er opptatt av legge til rette for fysisk aktivet både ute og inne. Det er greit å løpe til svetten renner, herjing og dans hører med til hverdagen. De voksnes oppgave er å legge til rette for at all lek respekteres, den fysiske, men også den rolige og den dype rolleleken. Barna må få tid og rom til deres hovedaktivitet, LEK. Samtidig er det viktig å legge til rette for hvile og ro. Voksne må gi barna muligheten til å sette seg ned med en voksen, lese en bok, eller bare ta seg en pust i bakken.

Hos huldretussene er barna 3 til 4 år. Også her deler man opp i mindre grupper ut fra alder og utvikling. Det er faste turdager i uka, ulike lekegrupper/ matlagingsgrupper osv.

Det fokuseres mye på sosial kompetanse, hvordan er vi mot hverandre, hva vil det si å være en god venn? Hva gjør meg trist og hva gjør meg glad osv.

De voksne er hele tiden nær barna, hjelper og tilrettelegger ved behov, men lar også barna få mulighet til å løse konflikter på egenhånd.

Ansatte huldretusser

Pedagogisk leder

100%

Inger Johanne Ertsås

Pedagogisk medarbeider

100%

Espen Bøhler

Pedagogisk leder

100%

Janne Johannesen Rath

Pedagogisk medarbeider

60%

Ida Helen Furulund

Pedagogisk medarbeider

40%

Heidi Cathrin Strømsnes

Til toppen