Huldretussene 3-4 år

Innhold

Huldretussene er en avdeling i Svarstad barnehage for barn i alderen 3-4 år.

Telefon

33155924

Om avdelingen

Etter to år på småbarnsavdeling er barna klare for en større verden med nye utfordringer. På samme måte som hos de minste, er de voksne vare for at overgangen er stor, og også her opptrer de som trygge havner for barna. Barn er barn, og deres hovedinteresse er fysisk aktivitet. Vi er opptatt av å la barna være fysisk aktive også når de er inne. Det er greit å løpe til svetten renner, herjing og dans hører med til hverdagen. De voksnes oppgave er å legge til rette for at all lek respekteres, den fysiske, men også den rolige og den dype rolleleken. Barna må få tid og rom til deres hovedaktivitet, LEK.

Hos huldretussene er barna 3 til 4 år. Også her deler man opp i mindre grupper ut fra alder og utvikling. Det er faste turdager i uka, og de er i svømmehall ukentlig. I bassenget legges det vekt på å bli trygge i vann, slik at det er få barn pr voksen.

Det fokuseres mye på sosial kompetanse, hvordan er vi mot hverandre, hva vil det si å være en god venn? Hva gjør meg trist og hva gjør meg glad osv.

De voksne er hele tiden nær barna, hjelper og tilrettelegger ved behov, men lar også barna få mulighet til å løse konflikter på egenhånd.

Ansatte

Tabell over ansatte i Svarstad barnehage, Huldretussene
Stilling Navn
Pedagogisk leder 100 % Inger Johanne Ertsås
Fagarbeider 100 % Tone Jorunn Romuld
Pedagogisk leder 100% Cathrine Bårnes
Fagarbeider 100% Tati Ulleberg
Pedagogisk medarbeider 40% Inger Elisabeth Fehn Sandum
Til toppen