Grumlerne

Innhold

Grumlerne er en avdeling i Svarstad barnehage.

Grumlerene er en litt mindre avdeling med de eldste barna. Her er alle skolestarterne samlet, sammen med tre fra årskullet under. De årene det er mulig er avdelingen en ren skolestartergruppe. Til sammen er det tolv barn og to voksne på avdelingen.

Også her er det leken som er hovedaktiviteten, men det sniker seg inn både bokstaver, tall og ulike forskningsprosjekter. Grumlerne har en fast turdager i uka, og de benytter svømmehall og gymsal hver uke.

Nærheten mellom grumlerne og huldretussene er stor. Det er viktig å ta vare på vennskap og relasjoner, til tross for at det er to avdelinger. Det er stor åpenhet rundt å ta med barn fra «den andre siden av døra» på tur, i gymsal, på bading osv, dersom det er praktisk gjennomførbart. Hele barnehagen har felles utetid hver dag, der alle barn i alder 0-6 år møtes og leker i blandede grupper.

Spesielt for skolegruppa er en del arrangementer som er kun for dem. Dette er blant annet tur til pi-parken i Larvik, to uker i løpet av barnehageåret. Dette er noe alle ser fram til, og barna blir fraktet med buss tur-retur. Før jul har skolestarterne julebord med alt som hører med. Middag, pentøy, dans på bordet og mye moro. Dette foregår selvsagt på kveldstid. Før sommerferien har de sommerfest, også denne etter barnehagens stengetid.

Alle disse happeningene, sammen med tiden de har som gruppe, gjør at de blir en godt sammensveiset gjeng det siste året i barnehagen. Helt fra de begynner i august snakker de om skolen, er på besøk på skolens uteområde, og på sfo. Lardal har tre barnehager, og skolestarterne har faste møtepunkter gjennom det siste året i barnehagen, slik at ungene blir kjent på tvers.

Ansatte Grumlere

Pedagogisk leder

100%

Cathrine B. Røsholt

Fagarbeider

70%

Tone Jorunn Romuld

Pedagogisk medarbeider

20%

Lene Christin Normann

Til toppen