Uteliv og fysisk aktivitet

Innhold

Fysisk aktivitet og bevegelse er for barn forbundet med utviklingen av motoriske ferdigheter, kroppsbeherskelse og koordinering. I lek erfarer de kroppens muligheter, øver og prøver ut egne ferdigheter. Vi ser det som vesentlig at det bør legges like mye vekt på lek ute som inne. Naturen gir oss mange opplevelser fra småkryp som kommer fram når vi løfter på steiner til beverspor ved bekken, skifte av årstider, lytte til skogens lyder og lukte på blomstene.

Barn søker hele tiden utfordringer og tar til seg nye inntrykk og opplevelser hver dag. Mye uteaktivitet tilfredsstiller barns oppdagerglede. Gjennom bevegelseserfaring legges grunnlaget for å utvikle en positiv oppfatning av egen kropp og kunne delta i alle former for lek. Forskning viser at fysiske og motoriske ferdigheter er viktig inngangsbillett for barn i sosial omgang med andre barn. Aktivitet og læring i uterommet gjør at mange sanser stimuleres samtidig, og at barn gis mulighet til å mestre ut i fra egne forutsetninger.

aktivitet1.jpg
aktivitet2.jpg
Til toppen