Reggio Emilia filosofien

Innhold

Solstad barnehage er inspirert av Reggio Emilia filosofien. Reggio Emilia er en by i Nord-Italia. Der drives en type barnehagevirksomhet mange har sett på med stor interesse i flere år. Reggio Emilia er ikke et pedagogisk program som man kan overta eller kopiere. Derimot kan man la seg inspirere av grunntankene og filosofien, for å utvikle denne i sin egen sammenheng.

Sentralt i filosofien står de 3 pedagoger:

 • Barnet selv- aktivt, kreativt og forskende.
 • Pedagogen- den medforskende voksen som tilrettelegger, deltar og gir støtte
  og trygghet
 • Rommet og de muligheter det gir. Det fysiske miljø skal inspirere til et
  spennende og utfordrende leke/læringsmiljø

Kjennetegn er:

 • Arbeid med tema over en periode
 • Legger vekt på barnas aktive undersøkelse og utforsking av virkeligheten
 • Vektlegger skapende arbeid
 • Bruker observasjon som en arbeidsmetode
 • Dokumentasjon/synliggjøring

I Reggio Emilia legges det vekt på at barna bruker sansene og undersøker virkeligheten.
”Et barn har hundre språk ” sier psykolog og pedagog Loris Malaguzzi

Dette gir næring til fantasi, følelser og intellekt som igjen er utgangspunkt for det barnet uttrykker i bilder, lek, spill og all slags språk. Kommunikasjon er et viktig nøkkelord i denne måten å jobbe på. Barnehageloven og Rammeplan for barnehagens innhold, legger vekt på at barn sikres rett til medvirkning, noe som er et av hovedelementene i Reggio Emilia filosofien.

reggioemilia.jpg
reggioemilia2.jpg
Til toppen