HelART

Innhold

Sosial kompetanse med HelART som metode

HelART bygger på Rammeplan for barnehager som sier at barnehagen skal:

Støtte barna i å ta andres perspektiv, se en sak fra flere synsvinkler og reflektere over egne og andres følelser, opplevelser og meninger.

Personalet er rollemodeller og bidrar gjennom egen væremåte til barns læring av sosiale ferdigheter. Et aktivt og tydelig personale er nødvendig for å skape et varmt og inkluderende sosialt miljø.
Anerkjennende og støttende relasjoner er et grunnlag for utvikling av sosial kompetanse.

Gjennom diskusjoner og refleksjoner av egen praksis har vi sammen kommet fram til en felles plattform. Vi har blant annet jobbet med hvilke verdier og regler vi skal ha, hvordan vi jobber med anerkjennelse, ros og motivasjon og sosiale ferdigheter.

Våre verdier:

Toleranse – vi viser raushet i forhold til hverandres forskjellighet og behov.

Omsorg – vi har fokus på tilknytning, trygghet, se og bry oss om enkeltindividets behov – ved å være gode rollemodeller.

Hjelpsomhet – å ta ansvar for mer enn seg selv og egne interesser.

Ferdigheter vi trener ekstra på:

 • Vi hilser på hverandre
 • Vi tar hensyn til hverandre
 • Vi snakker sammen på en hyggelig måte
 • Vi lytter til hva barn og voksen sier
 • Vi rydder opp etter oss
 • Vi snakker sammen for å løse konflikter
 • Å hjelpe andre
 • Å følge en beskjed
 • Å dele med andre – å si takk
 • Å gi og ta imot et kompliment
 • Å takle at noen er uenig med deg
 • Å sette seg et mål
 • Å si nei på en grei måte
Til toppen